Fizyko-mechaniczne i reologiczne cechy produktu decydują o jego atrakcyjności w oczach klienta, często są również głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu. Badania właściwości fizyko-mechanicznych i reologicznych obejmujące m.in.:

 • badania odporności,
 • badania zmiany tekstury,
 • badania oceniające skuteczność działania,

pozwalają ocenić zmiany produktu, biorąc pod uwagę przewidziany i racjonalnie przewidywalny sposób ich wykorzystania.

Badania właściwości fizyko-mechanicznych i reologicznych można podzielić na:

 • Badania odporności, do których zalicza się:
  • oznaczanie współczynnika tarcia,
  • badanie wytrzymałości na przedarcie,
  • badanie odporności na rozwarstwienie,
  • odporność na zginanie,
  • odporność na ścieranie,
  • badanie wytrzymałości na ściskanie,
  • badanie odkształcenia plastycznego,
  • badanie szczelności.
 • Badania oceniające skuteczność działania:
  • wchłanianie i utrzymywanie płynu, utrzymywanie suchości pieluszek dla niemowląt i małych dzieci i wkładek higienicznych. Oferujemy szeroki zakres badania tych produktów, w tym badanie chłonności, szybkość absorpcji płynów, badanie chłonności maksymalnej, zgodnie z ISO 11948-1, badanie szczelności, ocenę skuteczności zapięcia, możliwość ponownego zapięcia, itd.,
  • skuteczność wyłapywania i utrzymywania zawiesin ciał stałych (kurz),
  • badanie przyczepności do podłoża,
  • wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego,
  • wytrzymałość toreb na zakupy, worków na śmieci, utrzymanie temperatury przez torby termoizolacyjne.
 • Badanie tekstury:
  • lepkość,
  • twardość,
  • smarowność.

Badania można przeprowadzać w celu oceny określonych cech produktu, porównania uzyskanych danych ze specyfikacją techniczną produktu lub z produktami konkurencji i/lub w celu zbadania stabilności produktu w teście przyspieszonego starzenia. Wykonujemy szeroki zakres badań właściwości fizyko-mechanicznych materiałów obejmujących m.in.: powłoki z tworzyw sztucznych, papier, tekstylia, włókniny i rękawice, przy wykorzystaniu standardowych metod, jak i metod wewnętrznych, opracowanych w celu spełnienia konkretnych wymagań klientów.

 

 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...