Mérieux NutriSciences - Import / Eksport dóbr konsumpcyjnych

Specjaliści Mérieux NutriSciences oferują wsparcie importerom i eksporterom dóbr konsumpcyjnych w zakresie problemów technicznych, analitycznych i prawnych, w celu oceny jakości i bezpieczeństwa ich stosowania.

Służymy pomocą konsultacyjno-prawną w zakresie oceny zgodności produktów importowanych z wymaganiami, które są obowiązkowe i dobrowolne dla danego asortymentu, które obejmują: przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, biodegradowalność i kompostowalność materiałów opakowaniowych, wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego (Ecolabel) na detergentach, a także zgodność z wymaganiami REACH. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

  • Badania cech chemicznych, toksykologicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, sensorycznych,
  • Weryfikacja oświadczeń i stwierdzeń,
  • Ocena poprawności etykiety.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi