Mérieux NutriSciences - Drobny sprzęt gospodarstwa domowego

Drobny sprzęt gospodarstwa domowego składa się z wielu różnych materiałów, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia zdrowia konsumentów. Zespół specjalistów Mérieux NutriSciences jest w stanie ocenić bezpieczeństwo stosowania tych urządzeń poprzez:

  • ocenę zgodności z wymogami prawa europejskiego i międzynarodowego opracowanymi dla poszczególnych elementów drobnego sprzętu gospodarstwa domowego w badaniach migracji globalnej i specyficznej. Co więcej, oferujemy możliwość oceny interakcji pomiędzy składnikami materiałów a żywnością, a także wykrycie obecności NIAS (Substancji Dodanych w Sposób Niezamierzony, głównie zanieczyszczenia powstające w procesie produkcyjnym);
  • ocena warunków użytkowania urządzenia na bezpieczeństwo żywności. Ponadto, wykonujemy badania sprzętu AGD na zgodność z wymogami REACH i  Dyrektywą RoHS.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi