Mérieux NutriSciences - Detergenty i środki czystości

Badania detergentów i środków czystości nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Badania detergentów i środków czystości są wykonywane w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu badania Produktów Konsumenckich odwiedź wersję angielską naszej strony.

 

Mérieux NutriSciences posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie badania składu i oceny skuteczności działania detergentów, wykonywania badań regulowanych przepisami, a także opracowywania wewnętrznych metod analitycznych.

Nasze laboratorium zlokalizowane we Włoszech jako pierwsze w kraju zostało zatwierdzone do wykonywania badań pod kątem weryfikacji oznakowania ekologicznego (Ecolablel). Zakres wykonywanych analiz nie ogranicza się wyłącznie do badania detergentów stosowanych w gospodarstwach domowych, wykonujemy również badania produktów przemysłowych i profesjonalnych o specjalnym przeznaczeniu. Oprócz badań laboratoryjnych  przeprowadzamy również badania konsumenckie w wyspecjalizowanych laboratoriach: przeprowadzenie tego typu badań pozwala producentom zweryfikować poprawność oświadczeń i stwierdzeń na opakowaniu produktu, a także ocenić poziom satysfakcji konsumentów, wynikający z użycia produktu. Specjaliści Mérieux NutriSciences oferują również fachową pomoc w ocenie poprawności etykiety detergentów i środków czystości.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi