Merieux NutriSciences zapewnia wsparcie klientom w weryfikacji zgodności w kontaktach z żywnością, łącznie z migracjami globalną i specyficzną według typu materiału. Badania przeprowadza się zgodnie z metodami wyznaczonymi w przepisach prawa, uznanymi standardami (UNI EN, DIN, LMBG, FDA, ISO i in.) i metodami wewnętrznymi (opracowanymi i poddanymi walidacji przez Merieux NutriSciences).

Badania migracji globalnej mierzą ilość substancji migrującej z materiału do płynu symulującego możliwości ekstrakcyjne żywności; badanie to nie pozwala określić jakie substancje migrowały do płynu symulującego, lecz mogą śledzić całkowitą ilość substancji przeniesionych przez badany materiał. Warunki kontaktu (czas i temperatura) zostały ustalone przez prawo, według właściwych warunków wykorzystywania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Produkty symulujace produkty spożywcze mogą być wodne, oleiste lub w postaci innych płynów.

Migracja specyficzna określa ilość konkretnych substancji (monomeròw, dodatków, substancji plastycznych, pierwiastków i metali, itp) w symulancie produktu spożywczego. Jest to bardzo ważne badanie ponieważ limity migracji specyficznej dla danych cząstek wyznaczane są przez normy.

Oferujemy również badania substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), służące identyfikacji i zliczeniu związków chemicznych występujących w materiale, lecz nie zostaly do niego dodane z przyczyn technicznych w procesie produkcji, a mogą pochodzić z rozkładu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub zanieczyszczeń surowców. Ostatnio EFSA zaleciła uściślenie oceny bezpieczeństwa substancji wykorzystywanych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, by wziąć pod uwagę migrację substancji dodanych przypadkowo, ponieważ ten sam poziom bezpieczeństwa powinien być zagwarantowany w przypadku migracji wszystkich substancji.

Merieux NutriSciences wykonuje analizy NIAS korzystając z szerokiego zakresu technik przygotowywania próbek (n.p. ekstrakcja przy pomocy określonych rozpuszczalników takich jak heksan i etanol) i wysoce zaawansowanych metod analitycznych (GC-MS, GC-Q-TOF, LC-MS, ICP-MS) do określenia obecności tych substancji, dodatkowo, przez ocenę toksykologiczną chemikaliów, by ustalić ich wpływ na zdrowie ludzkie, można ustalić potencjalne zagrożenie związane z produktem końcowym.

Stosowność technologiczna reprezentuje inny ważny aspekt badania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością musi być bezpieczny, a takie aspekty jak stosowność technologiczna i odpowiednie właściwości fizyko-mechaniczne odgrywają podstawową rolę.

Merieux NutriSciences posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze badań materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i oferuje pełen zakres usług by wspierać swoich klientów w:

  • Wykonywaniu badań odporności mechanicznej i fizycznej
  • Ocenie zmian morfologicznych opakowania po powtarzanym myciu
  • Ocenie lotnych związków organicznych VOC wytwarzanych podczas gotowania
  • Wykonywaniu badań sensorycznych

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...