Merieux NutriSciences zapewnia wsparcie klientom w weryfikacji zgodności w kontaktach z żywnością, łącznie z migracjami globalną i specyficzną według typu materiału. Badania przeprowadza się zgodnie z metodami wyznaczonymi w przepisach prawa, uznanymi standardami (UNI EN, DIN, LMBG, FDA, ISO i in.) i metodami wewnętrznymi (opracowanymi i poddanymi walidacji przez Merieux NutriSciences).

Badania migracji globalnej mierzą ilość substancji migrującej z materiału do płynu symulującego możliwości ekstrakcyjne żywności; badanie to nie pozwala określić jakie substancje migrowały do płynu symulującego, lecz mogą śledzić całkowitą ilość substancji przeniesionych przez badany materiał. Warunki kontaktu (czas i temperatura) zostały ustalone przez prawo, według właściwych warunków wykorzystywania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Produkty symulujace produkty spożywcze mogą być wodne, oleiste lub w postaci innych płynów.

Migracja specyficzna określa ilość konkretnych substancji (monomeròw, dodatków, substancji plastycznych, pierwiastków i metali, itp) w symulancie produktu spożywczego. Jest to bardzo ważne badanie ponieważ limity migracji specyficznej dla danych cząstek wyznaczane są przez normy.

Oferujemy również badania substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), służące identyfikacji i zliczeniu związków chemicznych występujących w materiale, lecz nie zostaly do niego dodane z przyczyn technicznych w procesie produkcji, a mogą pochodzić z rozkładu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub zanieczyszczeń surowców. Ostatnio EFSA zaleciła uściślenie oceny bezpieczeństwa substancji wykorzystywanych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, by wziąć pod uwagę migrację substancji dodanych przypadkowo, ponieważ ten sam poziom bezpieczeństwa powinien być zagwarantowany w przypadku migracji wszystkich substancji.

Merieux NutriSciences wykonuje analizy NIAS korzystając z szerokiego zakresu technik przygotowywania próbek (n.p. ekstrakcja przy pomocy określonych rozpuszczalników takich jak heksan i etanol) i wysoce zaawansowanych metod analitycznych (GC-MS, GC-Q-TOF, LC-MS, ICP-MS) do określenia obecności tych substancji, dodatkowo, przez ocenę toksykologiczną chemikaliów, by ustalić ich wpływ na zdrowie ludzkie, można ustalić potencjalne zagrożenie związane z produktem końcowym.

Stosowność technologiczna reprezentuje inny ważny aspekt badania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością musi być bezpieczny, a takie aspekty jak stosowność technologiczna i odpowiednie właściwości fizyko-mechaniczne odgrywają podstawową rolę.

Merieux NutriSciences posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze badań materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i oferuje pełen zakres usług by wspierać swoich klientów w:

  • Wykonywaniu badań odporności mechanicznej i fizycznej
  • Ocenie zmian morfologicznych opakowania po powtarzanym myciu
  • Ocenie lotnych związków organicznych VOC wytwarzanych podczas gotowania
  • Wykonywaniu badań sensorycznych

Może Cię również zainteresować