Mérieux NutriSciences - Badanie opakowań

Projektując opakowanie należy wziąć pod uwagę szereg funkcji, jakie ono pełni. Rola opakowania nie ogranicza się wyłącznie do ochrony produktu przed czynnikami zewnętrznymi. Opakowanie musi być bezpieczne, nie mieć wpływu na jakość produktu, a także spełniać wygania środowiskowe w zakresie utylizacji i recyklingu. Wymagania stawiane opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z żywnością, kosmetykami i lekami, muszą być potwierdzone w testach kompatybilności zbadanie, potwierdzonych w badaniach laboratoryjnych. 

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje fachową pomoc w doborze i zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania analitycznego do badania surowców, półproduktów i produktów gotowych, aby potwierdzić zgodność z wymogami przepisów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Zespół specjalistów Mérieux NutriSciences z zakresu badania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywności, zarejestrowanych w AIBO-FCE (Italian Association of Business Operator Food Contact Expert), jest gotowy wesprzeć Państwa w zakresie:

  • Techniczne i prawne wsparcie w celu oceny zgodności z wymogami przepisów krajowych i unijnych,
  • Tworzenie dokumentacji (deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opracowanie etykiety) i opracowanie odpowiednich protokołów badań,
  • Ocena zgodności z wykazem substancji dozwolonych w produkcji materiałów opakowaniowych objętych wymogami prawnymi (np. plastik, papier, guma, itp.),
  •  Najnowocześniejsze technologie: nowe metody ekstrakcji, spektrometria masowa o wysokiej rozdzielczości, charakterystyka Substancji Dodanych w Sposób Niezamierzony (NIAS).

W branży farmaceutycznej i kosmetycznej Laboratorium Mérieux NutriSciences uczestniczyło w opracowaniu pierwszych włoskich wytycznych dotyczących opakowań kosmetyków, które zostały opublikowane przez Istituto Italiano Imballaggio (Włoski Instytut Badawczy Opakowań). Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspertów , który posiada szeroką wiedzę w zakresie oceny interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi składnikami opakowania a produktem.

Nasze najpopularniejsze badania i usługi

Wszystkie nasze usługi

  • Opakowania i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością 
  • Opakowania kosmetyków
  • Opakowania leków