Akredytowane Laboratorium Silliker Polska Sp. z .o.o. należące do grupy Mérieux NutriSciences posiada certyfikat akredytacji Nr AB 462 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem posiadanych przez nas kompetencji technicznych i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. 

Aktualny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Silliker Polska Sp. z o.o.:

info

Laboratorium Silliker Polska Sp. z o.o., grupa Mérieux NutriSciences.

info.pl@mxns.com

48 22 592 47 00 

Siedziba firmy Silliker Polska mieści się w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Waryńskigo 1, 00-645 Warszawa