Akredytowane Laboratorium Silliker Polska Sp. z .o.o. należące do grupy Mérieux NutriSciences posiada certyfikat akredytacji Nr AB 462 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem posiadanych przez nas kompetencji technicznych i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. 

Aktualny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Silliker Polska Sp. z o.o.:

Zakres Akredytacji Laboratorium Silliker Polska Sp. z o.o.:

 

Wszystkie pracownie: mikrobiologiczna, fizykochemiczna i sensoryczna posiadają akredytację PCA:

Mérieux NutriSciences - Laboratorium Silliker Polska akredytacja laboratorium mikrobiologicznego, fizykochemicznego i sensorycznego

Laboratoria posiadają zatwierdzenia:

  • Zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie badań żywności pochodzenia zwierzęcego
  • Zatwierdzenie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w zakresie poboru oraz badań wody

​Skontaktuj się z nami!

info

Laboratorium Silliker Polska Sp. z o.o., grupa Mérieux NutriSciences.

info.pl@mxns.com

48 22 592 47 00 

Siedziba firmy Silliker Polska mieści się w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Waryńskigo 1, 00-645 Warszawa