Laboratoria Silliker Polska Sp. z o.o. należące do Merieux NutriSciences znajdują się na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Obsługujemy klientów na terenie całej Polski. Wszystkie pracownie: mikrobiologiczna, fizykochemiczna oraz sensoryczna posiadają akredytacje PCA.

Zobacz nasze certyfikaty:

Laboratoria posiadają zatwierdzenia:

  • Zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie badań żywności pochodzenia zwierzęcego
  • Zatwierdzenie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, w zakresie poboru oraz badań wody