Z przyjemnością ogłaszamy wydanie drugiej edycji Blue Paper, publikacji będącej kontynuacją serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.

Mérieux NutriSciences - BLUE PAPER 2018

Jako przewodnik dla producentów i przetwórców żywności, dystrybutorów produktów żywnościowych i sieci handlowych, drugie wydanie zawiera aktualizację informacji z poprzedniej edycji, skupia się również na omówieniu nowych zagadnień, w tym nowych zanieczyszczeń i matryc żywnościowych. Wśród nowych zagadnień znalazły się: oporność na antybiotyki, nanocząsteczki, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, mykotoksyny i toksyny roślinne, wirusy przenoszone przez skażoną żywność, a także Salmonella.

Oczywiście, ponownie znajdziecie Państwo unikalne zestawienia danych z RASSF i przegląd zagadnień, które w najbliższych latach mogą stać się gorącymi tematami!

Wersja papierowa i elektorniczna w ceinie € 189

Kliknij tutaj, aby zamówić pełną wersję Blue Paper