Biofortis olśnienie konsumentem i marketing sensoryczny

Przez ponad 30 lat Biofortis angażowała konsumentów w najwcześniejszych etapach rozwoju produktu, by wspierać rozwój skutecznych innowacji: produkt powiązany ze swoją kompozycją marketingową oraz oczekiwaniami docelowego konsumenta.

W skali globalnej w różnych kategoriach, Biofortis oferuje dostosowane innowacyjne rozwiązania łącząc badania konsumenckie i analizę sensoryczną, by przejść poza preferencje i zrozumieć odkryte potrzeby konsumenta.

Nasze najpopularniejsze testy i usługi

Zaawansowane narzędzia

Jakie są relacje między konsumentem a angażującym emocjonalnie produktem?

W jaki sposób należy zwracać się do konsumentów i rozmawiać z nimi w ich języku "psychologicznym"?

Jaki jest rzeczywisty potencjał "przełomowego" pomysłu lub stwierdzenia?

Jaką koncepcję marketingową należy stworzyć na podstawie danego przepisu lub wzorca?

Który przepis lub wzorzec należy rozwijać w oparciu o dany pomysł marketingowy?

Które cechy sensoryczne wskazują na przynależność produktu do danej kategorii lub innej?

Jakie są główne preferencje techniczne przypisane danej kategorii produktów?

W jaki sposób można stworzyć wyjątkowe i trwałe doświadczenie produktu przez konsumenta?