Biofortis mikrobiota ngs

Platforma Biofortis NGS Mikrobiomu

Jednym z najbardziej rewolucyjnych postępów w naukach przyrodniczych w ostatnich latach było uświadomienie sobie, że człowiek żyje w symbiozie z kilkoma społecznościami mikroorganizmów. Obecnie znacząca rola tych społeczności w wielu chorobach ludzi, i ogólniej dla ludzkiego zdrowia została dobrze udokumentowana.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na badanie mechanizmów interakcji pomiędzy florą bakteryjną i jej środowiskiem, oraz sposobu, w jaki mikroflora wpływa na funkcje biologiczne, Biofortis oferuje pełne usługi monitorowania mikrobiomu w kilku obszarach: zdrowia przewodu pokarmowego, skóry i ust.

Platforma Biofortis mikrobiomu obejmuje:

 • Nabór wolontariuszy

 • Przygotowanie i przechowywanie próbek (biobank)

 • Mikrobiologia

 • Ukierunkowana metagenomika i WGS

 • Określanie szczepu wzorcowego

 • Oznaczanie ilościowe bakterii

 • Ewaluacja leków, probiotyków, prebiotyków, synbiotyków, nutraceutyków, działaniach środków spożywczych, …

 • Biostatystyki i metodologia

Nasi doświadczeni naukowcy odpowiedzialni za platformę nieustannie angażują się w wspólne publiczno-prywatne projekty i międzynarodowe programy badawcze.

Wraz ze wzrostem przypadków przewlekłych zapalnych chorób metabolicznych, sposób w jaki dieta, probiotyki, suplementy diety … wpływają na nasze zdrowie budzi wielkie obawy. Równocześnie, potrzebujemy wyjaśnić zagadnienie “zindywidualizowanego żywienia” związanego z zróżnicowaną reakcją na poszczególne diety lub leczenie. Oprócz cech genetycznych głównym czynnikiem decydującym o ludzkim zdrowiu jest mikroflora przewodu pokarmowego.

Nierównowaga mikrobiomu stanowi poważne konsekwencje dla poboru energii z diety (nadwaga), procesów zapalnych i funkcji odpornościowych. Stąd wzięcie pod uwagę cech mikroflory przewodu pokarmowego pomoże określić ich wpływ i wzajemne oddziaływanie z nosicielem, produktem, terapią, chorobą, oraz określić zindywidualizowane żywienie.

Z ponad tysiącem artykułów naukowych publikowanych na świecie co roku i rozpowszechnieniem projektów dotyczących ludzkiego mikrobiomu, badania mikroflory przewodu pokarmowego stanowią jedno z najbardziej obiecujących zagadnień w badaniu zdrowia w tym wieku, szczególnie ze względu na rozwój technologiczny narzędzi badawczych.

Nasza skóra jest nieustannie chroniona przed patogenami przez mikroorganizmy, które również mają wpływ na integralność skóry. Ten korzystny ekosystem to mikrobiom (mikroflora) skóry.

Zmiany równowagi flory skórnej mogą mieć poważny wpływ na zdrowie skóry i prowadzić do zaburzeń skórnych (odwodnienie, przetłuszczona skóra, starzenie …) lub chorób skórnych (zapalenie skóry, trądzik …).

Podobnie, brak równowagi mikrobiomu skóry może wywoływać zaburzenia skórne (zapalenie skóry, trądzik …). Odpowiadając na nasz styl życia (odżywianie, środowisko), leki i narażenie naszego ciała na codzienne czynniki stresogenne (zanieczyszczenie, promieniowanie UV, dym, kosmetyki …) nowe generacje produktów opracowywane są by lepiej szanować i/lub wzmacniać naturalną ochronę jaką jest nasz mikrobiom.

Schemat

 • Szeregowe przetwarzanie danych

 • Kontrola jakości odczytów

 • Wyznaczenie taksonomii

 • Grupowanie

Biorąc pod uwagę liczne podobieństwa genetyczne i fizjologiczne między zwierzętami i ludzmi, zwierzęta doświadczalne, szczególnie myszy, są powszechnie wykorzystywane w badaniach mikrobiomu.

W ostatnich latach, Biofortis poproszono o przeprowadzenie szeregu badań na zwierzętach pozwalających ocenić rolę i funkcjonowanie mikroflory przewodu pokarmowego i ich związek z chorobami:

 • Wpływ określonego odżywiania na mikroflorę przewodu pokarmowego

 • Badania przedkliniczne form leczenia alternatywnych do antybiotykoterapi

 • Skutki chemioterapi w modelu PDX

Jako jeden z pierwotnych partnerów w konsorcjum, Biofortis Mérieux NutriSciences wnosi doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi oraz wiedzę naukową dotyczącą badań mikrobiomu.

Pierwszym celem jest koordynacja badań klinicznych w 7 francuskich centrach klinicznych w rekrutacji pacjentów reprezentujących poszczególne typy raka: piersi, jajnika, wątroby i prostaty. Tworzy się biobank stolca i krwi powiązany z informacjami medycznymi pacjenta, scharakteryzowany klinicznie i standardyzowany według dawcy próbki.

Kolejnym etapem jest badanie związku pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego a rakiem i określenie wpływu leczenia farmakologicznego na mikrobiom pacjentów i modelu PDX. To wzdłużne badanie badanie przeprowadza się przed i po chemioterapii. Głównym celem jest wyznaczenie biomarkerów do badań nad rakiem.

Badanie to pomoże lepiej zrozumieć stan mikrobiomu w stadium początkowym raka i podczas jego rozwoju, reakcję na czynniki chemioterapii oraz ocenić skuteczność działania leczenia farmakologicznego. Nowe podejście powinno pomóc rozwinąć terapię ograniczającą efekty uboczne chemioterapii.