Biofortis badania konsumenckie produktów prozdrowotnych

Badania konsumenckie produktów zdrowotnych

Biofortis oferuje nowe strategiczne podejście do produktów oferowanych bez recepty (OTC) oraz produktów OTX łączące naszą wiedzę kliniczną ze znajomością badań konsumenckich. Nowe pozycjonowanie pozwala naszym klientom z branży ochrony zdrowia ocenić odbiór i satysfakcję konsumenta w klinicznym środowisku, a na koniec zyskać reakcję zwrotną umożliwiającą na lepszą komunikację i obiecujące wprowadzenie na rynek.

Z tą nową ofertą Biofortis pomoże swoim klientom w pozycjonowaniu marketingu na każdym etapie życia produktu przez ocenę odczuć i preferencji konsumentów.

Biofortis pomoże i wesprze Państwa w:

 • Ocenie potencjału Państwa pomysłu

 • Zdefiniowaniu najlepszej tożsamości sensorycznej dla waszego produktu zdrowotnego(aspekty, zapach, smak, galenowe …)

 • Zyskaniu łatwości wykorzystania i akceptacji

 • Właściwym skierowaniu kampanii informacyjnej

 • Przetestowaniu Państwa produktu w pełnym zakresie ( zrozumienie pomysłu, wykorzystanie, odbiór sensoryczny i właściwości organoleptyczne, odczucia, osobiste oczekiwania i przekonania,

 • Poprawie działania produktu

Biofortis może was wspierać na każdym etapie życia produktu dla szerokiego spektrum produktów (żywność dla dzieci, suplementy diety, żywność funkcjonalna, żywność kliniczna, żywność dietetyczna, kosmetyki …) w:

 • Badaniu satysfakcji konsumentów

 • Badaniu poczucia skuteczności produktu

 • Ocenie optymalnego składu dla zwiększenia poczucia skuteczności

 • Porównaniu waszego produktu z produktami konkurencji

Odbiór wśród konsumentów może nie być wystarczającym by rozpowszechnić wasz produkt zdrowotny wśród pracowników służby zdrowia. W ramach testów konsumenckich, przestrzegając zasad dobrych praktyk, Biofortis może wzmocnić ocenę konsumentów bardziej obiektywnymi elementami z wykorzystaniem:

 

 • Dawkowania biologicznych parametrów podczas nieinwazyjnego pobierania próbek (ślina, stolec, mocz)

 • Zwalidowanych kwestionariuszy referencyjnych (STAY, WOMAC, PSQI, PPAD...)