Wykorzystując pełne usługi biostatystyczne, Biofortis może odpowiedzieć i dostosować się do potrzeb klienta by dopełnić pełną ofertę badań klinicznych.

Nasz zespół ds. Biostatystyki jest w pełni zaangażowany od najwcześniejszych etapów projektu. Uwzględniając potrzeby klienta w zakresie wysokiej jakości wyników oraz harmonogramu, możemy doradzić w zakresie planu badań klinicznych, określenia oczekiwań i identyfikacji potencjalnych źródeł stronniczości.

Nasi statystycy udzielą wszelkiego wsparcia i pomogą w określeniu najlepszej drogi do zatwierdzenia produktu:

  • Opracowanie protokołu

  • Obliczenie rozmiaru próby pozwalającej na właściwe wykrycie spodziewanego wyniku klinicznego na określonym poziomie

  • Plan randomizacji

  • Programowanie SAS

  • Wsparcie w pisaniu tekstów naukowych

  • Niezależny audyt programów i analiz klienta.

Dodatkowo, na życzenie, nasi pracownicy ds. biostatystyk mogą przeprowadzić metaanalizę lub inne niestandardowe badania.

Nasi certyfikowani statystycy są w pełni przeszkoleni w zakresie standardów (GCP-ICH) i zaawansowanych metod statystycznych: podejście parametryczne i nieparametryczne, modele mieszane, uogólniony model liniowy GEE, problemy zwielokrotnienia, analizy przeżycia, i in.

Zespół Biofortis ds. biostatystyki w pełni angażuje się w opracowywanie nowych rozwiązań i koncepcji w oparciu o najnowsze metody statystyczne i stosowne regulacje. Nasi statystycy posiadają doświadczenie w współpracy ze wszystkimi stronami projektu i często oczekuje się od nich wypowiedzi w imieniu naszych klientów.