1. Home
 2. Badania żywności
 3. Usługi
 4. Badania fizykochemiczne
 5. Zanieczyszczenia i pozostałości

Zanieczyszczenia i pozostałości

Szkodliwe dla zdrowia substancje toksyczne, pozostałości, czy też inne substancje, które dostały się przez przypadek do surowca i produktu, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i produktów paszowych.

Do zanieczyszczenia żywności może dojść we wszystkich ogniwach łańcucha rolno-spożywczego, a źródłem skażenia mogą być:

 • Naturalnie występujące substancje, szkodliwych dla zdrowia, obecne w surowcach do produkcji żywności i pasz
 • Proces produkcyjny, jako wynik reakcji chemicznych zachodzących w wyniku reakcji chemicznych, szczególnie w procesach wymagających wysokiej temperatury lub procedury ekstrakcji substancji chemicznych
 • Przenoszenie materiałów mających kontakt z żywnością (powierzchnie, urządzenia, sprzęt lub opakowania)
 • Praktyki rolnicze, będące efektem zabiegów na roślinach (pestycydy, fitochemikalia, fungicydy)
 • Praktyki hodowlane (np. hormony)

Zanieczyszczenia chemiczne mające największy wpływ na łańcuch rolno-spożywczy obejmują:

 • Pozostałości pestycydów
 • Mikotoksyny: aflatoksyny, ochratoksyna, fumonizyny, alkaloidy sporyszu, toksyny wytwarzane przez grzyby należące do rodzaju Alternaria 
 • Toksyny roślinne: alkaloidy tropanowe, alkaloidy pirolizydynowe, kannabinoidy 
 • Pozostałości leków weterynaryjnych 
 • Metale ciężkie, wśród których kadm, ołów, arsen są najbardziej rozpowszechnione 
 • Zanieczyszczenia procesowe: akryloamid, furan i furany alkilowe, MCPD, dioksyny i PCB, WWA, chlorany i nadchlorany
 • Zanieczyszczenia z materiałów mających kontakt z produktem (MOSH MOAH)
 • PFAS 
 • Zanieczyszczenia środowiskowe (substancje radioaktywne)

Obecność zanieczyszczeń chemicznych, pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych w łańcuchu żywnościowym stanowi coraz większy problem dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich konsumentów na całym świecie.

Kompletna oferta usług Mérieux NutriSciences
w zakresie oznaczenia zanieczyszczeń i pozostałości

Mérieux NutriSciences oferuje badania, które pozwolą zapewnić jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych i paszowych w odniesieniu do szerokiego zakresu zanieczyszczeń i pozostałości.

Badania zanieczyszczeń i pozostałości wykonujemy według uznanych metod, wykorzystując najnowocześniejszą aparaturę, co pozwala na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników w krótkim czasie.

Techniki analityczne dostępne w Mériuex NutriSciences:

 • UHPLC-MS/MS i GC-MS/MS z potrójnym kwadrupolem,
 • HPLC/MS/MS (pułapka jonowa)
 • UHPLC/Exactive (Technologia OrbiTrap)
 • HPLC-GC-FID w analizie MOSH MOAH
 • HPLC/DAD/TOF
 • ICP-MS

Share it with your network