Mérieux NutriSciences - Analiza nitrozoamin
8 grudzień 2020
Najnowsze badania pozwoliły na wykrycie obecności zanieczyszczeń nitrozaminowych (1-nitrozo-4-metyloperazyna, MeNP) w niektórych próbkach ryfampicyny. Ryfampicyna jest antybiotykiem o działaniu bakteriobójczym stosowanym w leczeniu gruźlicy, brucelozy, legionellozy i ciężkich zakażeń wywołanych gronkowcami. Ponieważ ryfampicyna jest lekiem...
8 grudzień 2020
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium "Zagrożenia zafałszowań żywności w Unii Europejskiej w 2020 roku oraz postęp w metodach badawczych wykrywania zafałszowań", którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji "R&D HUB" oraz Strefa Managera FoodFakty.
Mérieux NutriSciences - Wegeburger
23 listopad 2020
W piątek 23 października eurodeputowani odrzucili poprawkę 165 do rozporządzenia 1308/2013, która proponowała zakaz używania takich nazw jak "hamburger", "kiełbasa", "stek" czy „eskalopka” w odniesieniu do produktów wegańskich i wegetariańskich, jako alternatywy dla produktów mięsnych.
Mérieux NutriSciences - Akryloamid w wyrobach piekarskich i ciastkarskich
9 listopad 2020
Akryloamid to związek organiczny powstający z naturalnie występujących składników w niektórych środkach spożywczych – asparaginy i cukrów – podczas ich obróbki w temperaturze przekraczającej zwykle 120°C i przy niskiej wilgotności.
12 październik 2020
W dniu 24 września opublikowane zostało Rozporządzenie (UE) 2020/1322 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD), estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w niektórych środkach spożywczych.