3 styczeń 2018
|   LOCAL NEWS
Znakowanie QUID - Nowe wytyczne Komisji Europejskiej
Mérieux NutriSciences - Poprawność etykiety środków spożywczych

W Dzienniku Urzędowym UE  opublikowano Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID).

Dokument zawiera wytyczne, które są skierowane zarówno do przedsiębiorców w branży spożywczej, jak i organów urzędowej kontroli żywności w państwach członkowskich. Zastępuje on poprzedni przewodnik dotyczący wytycznych w tym zakresie.

Głównym celem przygotowania wytycznych jest ich aktualizacja odpowiednie dostosowanie do Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów. W przewodniku podano wiele praktycznych przykładów, które mogą być pomocne dla przedsiębiorców.

Z przewodnika można dowiedzieć się kiedy wymagana jest deklaracja QUID, czy istnieją odstępstwa od deklarowania QUID, w jaki sposób na etykiecie deklarować QUID.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o nowych wytycznych KE w dotyczących znakowania QUID.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!