9 październik 2020
Zmiany w rozporządzeniu UE w sprawie dodatków do żywności

Przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności w środkach spożywczych są stale aktualizowane, co mieliśmy okazję zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Rozporządzenia, o których mowa, to rozporządzenie 1333/2008 i 231/2012. Niektóre zmiany zostały niedawno zatwierdzone, podczas gdy inne są na etapie zatwierdzania.

Stosowanie kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330)

Stosowanie kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) zostało ostatnio rozszerzone rozporządzeniem (UE) 2020/1419, które zmienia załącznik II do rozporządzenia (WE) 1333/2008. Wspomniane rozporządzenie zezwala na stosowanie tych dodatków na białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetwarzania, w tym do obróbki cieplnej, takiej jak smażenie, parowanie, prażenie, zanim zostaną spożyte przez konsumenta końcowego.

Wniosek o wprowadzenie tej zmiany został złożony w 2018 r. z uwagi na fakt, że białe warzywa ulegają brązowieniu enzymatycznemu, które można zahamować poprzez zanurzenie warzyw przez kilka minut w roztworze wodnym zawierającym kwas askorbinowy (E 300) i kwas cytrynowy (E 330) w maksymalnym stężeniu 1 %. 

Jak wskazano we wniosku, proponowane zastosowanie tych dodatków jako przeciwutleniaczy ograniczyłoby marnowanie żywności poprzez poprawę ogólnej jakości żywności i wydłużenie okresu przydatności do spożycia do pięciu dni.

W opiniach naukowych EFSA w sprawie kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) wskazano, że stosowanie tych przeciwutleniaczy nie budzi obaw w zakresie bezpieczeństwa i nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia. 

Kolejne zmiany dla ditlenku tytanu (E 171)

E171 (ditlenek tytanu) jest wykorzystywany w postaci nanocząsteczek jako barwnik wybielający i rozjaśniający produkty spożywcze, m.in. wyroby cukiernicze, ciastka, batoniki, galaretki, dżemy, gumy do żucia, sproszkowane koncentraty, gumy do żucia, tabletki słodzące, lody, napoje mleczne, sery.

Wkrótce możemy spodziewać się zmian w specyfikacji technicznej ditlenku tytanu (E 171) zawartej w rozporządzeniu (UE) nr 231/2012. Celem prac prowadzonych przez KE jest zwiększenie bezpieczeństwa stosowanych dodatków do żywności, czego efektem będzie:

  • ustanowienie nowych technicznie osiągalnych limitów zanieczyszczeń antymonem, ołowiem, rtęcią i kadmem w ditlenku tytanu (E 171), które są niższe od obecnie obowiązujących limitów w specyfikacjach dotyczących ditlenku tytanu (E 171),
  • włączenie do specyfikacji dodatkowych parametrów dot. rozkładu wielkości cząstek.

Zmodyfikowanie stosowania dodatku annato, biksyna, norbiksyna (E 160b)

Stosowanie annato, biksyny, norbiksyny (E 160b) zostało ostatnio zaktualizowane w rozporządzeniu (UE) 2020/771, które zmienia załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że biksyna i norbiksyna mają różne właściwości toksykologiczne i w związku z tym różne wartości dopuszczalnego dziennego spożycia.

Zasadne jest zatem dostosowanie przepisów poprzez usunięcie dodatku do żywności „annato, biksyna, norbiksyna (E 160b)” z unijnego wykazu dopuszczonych dodatków do żywności w załącznikach  II i III  do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i włączenie do wykazu dwóch odrębnych dodatków do żywności: annato, biksynę (E 160b(i)) oraz annato, norbiksynę (E 160b(ii)), wraz z dopuszczonymi zastosowaniami i poziomami stosowania dla różnych środków spożywczych.

Ponadto specyfikacje dodatku "E 160b annato, biksyna, norbiksyna", określone w rozporządzeniu (UE) nr 231/2012, zastępuje się specyfikacjami "E 160b(i) annatto biksyna" i "E 160b(ii) annatto norbiksyna".