27 luty 2018
|   MARKET NEWS
Zmiany dotyczące stosowania BPA w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

UE wprowadziła zmiany prawne dotyczące stosowania bisfenolu A (BPA) "w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością" (rozporządzenie 2018/213). Zmianie uległo również rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania BPA w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

Mérieux NutriSciences - Zmiany dotyczące stosowania BPA w FCM

W Rozporządzeniu 2018/213 ustanowiono, że migracja BPA do żywności lub na żywność z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej wynoszącego 0,05 mg BPA na kilogram żywności (mg/kg).
Zakaz dotyczący stosowania BPA w produkcji butelek do karmienia niemowląt został utrzymany, a dodatkowo nie wyrażono zgody, aby BPA migrował w jakiejkolwiek ilości z materiałów i wyrobów do żywności dla niemowląt i małych dzieci (o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013) czyli: preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej na potrzeby niemowląt i małych dzieci oraz napojów na bazie mleka i produktów im podobnych, które są przeznaczone dla małych dzieci.
W konsekwencji zaktualizowano również wykaz obowiązkowych informacji, jakie muszą znaleźć się w pisemnej deklaracji zgodności dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (załącznik I do rozporządzenia 10/2011).

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!