Mérieux NutriSciences - Zmiana Ustawy o Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych 2020
12 luty 2020
|   LOCAL NEWS , MARKET NEWS
Zmiana Ustawy o Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych

Znowelizowana ustawa powierza nadzór nad jakością handlową żywości Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotychczas kompetencje nadzorcze były podzielone pomiędzy Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z treścią ustawy, IJHARS będzie odpowiadać za kontrolę jakości handlowej żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu – w tym restauracjach i obrocie detalicznym.

Celem nowelizacji jest usprawnienie urzędowej kontroli żywności w Polsce, a tym samym skuteczniejsze reagowanie na nieprawidłowości.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkami.

Zachęcamy do śledzenia naszej oferty szkoleniowej – wkrótce opublikujemy szkolenie, w czasie którego omówimy zakres zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o IJHARS.