13 czerwiec 2019
|   COMMUNIQUéS DE PRESSE
Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności Mérieux NutriSciences i bioMérieux ogłosiły wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa żywności

Chicago (IL, USA), Marcy l’Étoile (Francja), 7 czerwca, 2019 – Z okazji inauguracji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności Mérieux NutriSciences i bioMérieux przeprowadziły międzynarodowe badania konsumenckie1, których celem było poznanie sposobu postrzegania oraz zachowania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Krajami objętymi badaniami były: Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Francja. Mimo, że we wszystkich z tych czterech krajów rośnie zainteresowanie bezpieczeństwem żywności, w każdym z nich wyniki ankiety ukazują inną percepcję tematu oraz inne oczekiwania względem tego zagadnienia.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności to 96% respondentów w Chinach zadeklarowało, że wierzy w bezpieczeństwo spożywanego pożywienia, 93% respondentów w Indiach i 90% uczestników ankiety w Stanach Zjednoczonych miało takie samo zdanie. We Francji, jednak tylko 65% ankietowanych uznało, że spożywana przez nich żywność jest bezpieczna. Kolejna kwestia to przekazywanie konsumentom informacji o bezpieczeństwie artykułów spożywczych: 52% Francuzów twierdzi, że informacja ta jest niewystarczająca, natomiast już 86% Hindusów, 80% Amerykanów i 77% Chińczyków uważa się za dobrze poinformowanych.

Zachowania konsumenckie polegające na wyborze żywności na podstawie daty przydatności do spożycia: aż 68% mieszkańców Indii oraz 61% mieszkańców Stanów Zjednoczonych za najważniejsze kryterium decydującym o bezpieczeństwie żywności uznaje odpowiednią datę przydatności. Z kolei tylko 33% ankietowanych z Francji uznaje datę przydatności za gwarancję bezpieczeństwa jakościowego produktów żywnościowych, skupiając się na ich identyfikowalności (71%), składzie (63%) oraz znakach jakości (41%).

Marka produktu nie jest uważana za istotną gwarancję bezpieczeństwa artykułów spożywczych we Francji (11%), a jednocześnie zajmuje czwarte miejsce w Chinach (42%), trzecie w Indiach (43%) i piąte miejsce w Stanach Zjednoczonych. Inną istotną różnicą między ankietowanymi mieszkańcami tych krajów jest to, że pochodzenie i identyfikowalność produktu jest najważniejszym kryterium we Francji, ale zajmuje miejsce trzecie (pod względem ważności) w Chinach, a w pozostałych dwóch krajach nie mieści się nawet w pierwszej trójce.

„Jako liderzy w kontroli mikrobiologicznej jakości żywności jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę zdrowia konsumentów. Sondaż który współfinansowaliśmy, w każdym z czterech krajów, pokazał nam, że obecność chorobotwórczych drobnoustrojów w żywności znajduje się na czele obaw związanych z bezpieczeństwem żywności (kryterium to jest w pierwszej trójce). Wynik ten ilustruje wagę mikrobiologicznej jakości żywności i napojów.” – powiedział Nicolas Cartier, Wiceprezes Wykonawczy, Działu Mikrobiologii Przemysłowej w bioMérieux.

Wśród sześciu kryteriów wskazanych w ankiecie (obecność zanieczyszczeń chemicznych w żywności, zafałszowania żywności, obecność niekorzystnych mikroorganizmów, stosowanie nowych technologii, obecność wirusów, niezadeklarowane alergeny) zaniepokojonych jest nimi 64% Amerykanów, ale już 78% Francuzów, 81% Hindusów i 89% Chińczyków.

„Patrząc w przyszłość możemy stwierdzić, że kluczowym jest i będzie zagwarantowanie, że produkt żywnościowy nie stwarza ryzyka bakteriologicznego oraz zatrucia. Istotnym będzie także zapewnienie braku substancji konserwujących, związków kancerogennych oraz tego, iż jest to produkt organiczny z akceptowalnym poziomem śladu węglowego.” – powiedział Philippe Sans, Prezes i Dyrektor Generalny Mérieux NutriSciences.

Oznacza to gruntowne zmiany behawioralne w wielu krajach. W odniesieniu do opakowań, 92% mieszkańców Francji, 72% mieszkańców Chin, 87% mieszkańców Indii i 83% mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest skłonna zaakceptować zmianę polegającą na: mniejszej ilości opakowań jednostkowych, mniejszej ilości opakowań plastikowych i więcej opakowań zwrotnych wykonanych ze szkła. Jednakże, mniejszość Francuzów (45%) i Amerykanów (49%) zgodziłaby się zapłacić więcej za zdrowszą i bardziej bezpieczną żywność; ale już Hindusi (72%) i Chińczycy (73%) chętnie by się na to zgodzili.

Ankieta przeprowadzona z okazji obchodów pierwszego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności  zwraca uwagę na fakt, że bezpieczeństwo żywności, niezależnie od lokalizacji geograficznej respondentów, jest w centrum ich troski.

O MÉRIEUX NUTRISCIENCES

Jesteśmy obecnym od ponad 50 lat, globalnym graczem na rynku usług związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności. Obecnie posiadamy nasze przedstawicielstwa w 24 krajach, gdzie dysponujemy ponad setką laboratoriów.

Jako część Instytutu Mérieux - Mérieux NutriSciences oferuje rozwiązania analityczne i projekty pozwalające na rozwój produktów w celu zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym związanym z żywnością oraz przedmiotami codziennego użytku. Firma świadczy także rozwiązania cyfrowe w ramach wyspecjalizowanej jednostki wewnętrznej.

www.merieuxnutrisciences.com

O BIOMÉRIEUX

Pionier diagnostyki

Jesteśmy światowym liderem na rynku diagnostyki in vitro, z ponad 55 letnim doświadczeniem i obecnością w 43 krajach świadczymy nasze usługi w 160 krajach wspomagając się rozległą siecią dystrybutorów. W 2018 roku nasze przychody wyniosły 2,4 mld EUR przy ponad 90% sprzedaży usług międzynarodowych.

bioMérieux zapewnia rozwiązania diagnostyczne (systemy, odczynniki, oprogramowanie, usługi), które pozwalają na zlokalizowanie źródła choroby i skażenia w celu poprawy zdrowia pacjentów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Nasze produkty pozwalają głównie na identyfikację chorób zakaźnych. Stosowane są także w celu wykrywania mikroorganizmów w produktach rolno-spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

 

bioMérieux jest firmą notowaną na giełdzie Euronext w Paryżu.

Symbol: BIM – ISIN Code: FR0013280286

Reuters: BIOX.PA/Bloomberg: BIM.FP 

Strona korporacyjna: www.biomerieux.com

KONTAKT:

Dla mediów

Mérieux Nutrisciences

Violette Dechelette

Tel.: + 33 4 72 38 15 30

Violette.dechelette@mxns.com

 

bioMérieux

Aurore Sergeant

Tel.: + 33 4 78 87 20 53

media@biomerieux.com

 

Image Sept

Laurence Heilbronn

Tel.: +33 (0)1 53 70 74 64

lheilbronn@image7.fr

 

Claire Doligez

Tel.: +33 (0)1 53 70 74 48

cdoligez@image7.fr