4 czerwiec 2018
|   LOCAL NEWS
WHITE PAPER – Jak ułatwić rozwój produktu w zgodzie z ogólnoświatowymi normami regulacyjnymi
Mérieux NutriSciences & Lascom - White Paper

 Normy i przepisy prawa żywnościowego podlegają ciągłym zmianom i mogą zasadniczo różnić się pomiędzy poszczególnymi krajami, wpływając na pracę każdego działu. 

Zmiany te mają wpływ na każdy etap rozwoju produktu, począwszy od działu R&D, poprzez działania marketingowe, a kończąc na pracy działów zamówień i jakości. Niezgodności dotyczące składu produktu, nieprawidłowe oznakowanie lub niezgodne z wymaganiami prawa oświadczenie pociąga za sobą ryzyko strat związanych wycofaniem produktu, jak i utratą wizerunku firmy bądź marki w oczach konsumentów. Realia współczesnego rynku wymuszają konieczność rozwoju produktów coraz bardziej innowacyjnych, nie bez znaczenia są również skomplikowane procedury wprowadzania nowego produktu na rynek.

Aby zapewnić skuteczny rozwój produktu, zapewniający jego szybkie wprowadzenie na rynki docelowe, konieczne jest ustanowienie i przestrzeganie ram prawnych zgodnych z lokalnymi wymogami prawnymi, aktualnymi przez cały cykl życia produktu. Swobodna wymiana informacji, ciągły przepływ danych od dostawców surowca do konsumentów oraz efektywna współpraca ułatwiająca optymalizację procesów, wymaga zaangażowania sieci międzynarodowych ekspertów z zakresu prawa żywnościowego.

Szukasz prostych i sprawdzonych metod opracowywania nowego produktu? Chcesz szybko rozpocząć skuteczny eksport produktu na rynek docelowy? Odpowiedzi na powyższe znajdą Państwo w opracowaniu White Paper, przygotowanym przez specjalistów Mérieux NutriSciences we współpracy z firmą Lascom.

POBIERZ WHITE PAPER

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

3 kwieceń 2020
Market News
Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Grupy Koordynacyjnej (CMDh), wydłużono termin na przeprowadzenie etapu 1 oceny (analiza ryzyka) wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoami...
3 kwieceń 2020
Company News
Z przyjemnością informujemy, że czwarta edycja Blue Paper 2020 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywn...