Mérieux NutriSciences - Limity migracji bisfenol A
27 wrzesień 2018
|   MARKET NEWS
Wejście w życie nowych limitów migracji dla Bisfenolu A

Od 6 września 2018 r. zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/213 w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością: limit migracji specyficznej dla BPA nie może przekraczać 0,05 mg/kg.

Rozporządzenie utrzymuje zakaz stosowania BPA w produkcji kubków lub butelek przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci (w przypadku żywności objętej Rozporządzeniem (UE) 609/2013). Ponadto, nowe przepisy zaostrzają wymagania dotyczące migracji BPA – niedopuszczalne jest migrowanie bisfenolu A z lakierów i powłok stosowanych na materiałach i wyrobach przeznaczonych specjalnie do kontaktu z żywnością dla niemowląt i małych dzieci obejmującej: preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, produkty zbożowe przetworzone, żywność dla dzieci, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego opracowana na potrzeby niemowląt i małych dzieci oraz napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci.

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych oraz lakierowane lub powlekane materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie nowych przepisów, mogą pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Dowiedz się więcej o Bisfenolu A i innych substancjach zaburzających gospodarkę hormonalną