Mérieux NutriSciences - Bezpłatny webinar - Opakowania do żywności
19 listopad 2019
|   LOCAL NEWS
WEBINAR - Opakowania do kontaktu z żywnością

Wszystkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością muszą podlegać szczegółowej kontroli, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia produktu, a także spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa stawiane materiałom opakowaniowym.

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 jest podstawowym aktem prawnym regulującym rynek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się do wszystkich rodzajów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością niezależnie od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Zgodność materiału opakowaniowego z wymogami prawnymi ma wpływ na cały łańcuch dostaw, który obejmuje nie tylko producentów, którzy muszą wiedzieć, jaki materiał będzie najlepszy do zapakowania produkowanych przez nich produktów, ale także przetwórców, którzy zobligowani są do poszukiwania materiałów opakowaniowych przebadanych i zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa ich stosowania.

MATERIAŁY I WYROBY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Wymagania prawne, badania, najważniejsze zanieczyszczenia w erze zrównoważonego rozwoju
10 Grudnia, 2019
11:00 - 12:00
Język: Angielski

ZAREJESTRUJ SIĘ