Mérieux NutriSciences - Pochodne hydroksyantracenu - Rozp 2021/468
20 kwieceń 2021
Ważna zmiana dla suplementów diety zawierających pochodne hydroksyantracenu

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.

Rośliny zawierające pochodne hydroksyantracenupowszechnie stosowane w suplementach diety i ziołowych produktach leczniczych ze względu na ich działanie przeczyszczające.

W opinii naukowej z 2013 r. EFSA wykazała genotoksyczność in vitro i in vivo niektórych pochodnych hydroksyantracenu. W świetle tej opinii oraz biorąc pod uwagę obawy dotyczące możliwych negatywnych skutków związanych ze spożyciem żywności zawierającej preparaty z hydroksyantracenu i jego pochodne, w 2016 roku Komisja Europejska zobowiązała EFSA do przygotowania opinii naukowej dotyczącej oceny bezpieczeństwa stosowania tych substancji w żywności.

10 czerwca 2020
Podczas spotkania Komisji UE i Państw Członkowskich (Sekcja Ogólnego Prawa Żywnościowego) nie osiągnięto porozumienia w sprawie projektu rozporządzenia, które - jeśli zostanie przyjęte – ureguluje kwestię stosowania hydroksyantracenów, dla których obecnie nie jest możliwe ustalenie limitu bezpiecznego stosowania w suplementach diety. 

19 marca 2021
Opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.
 
Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?
Rozporządzenie (UE) 2021/468 ogranicza sprzedaż komercyjną niektórych środków spożywczych i suplementów diety zawierających pochodne hydroksyantracenu (HAD). 

W części A - „Substancje zakazane” załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • „aloeemodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”
 • „emodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”
 • „preparaty z liści gatunków Aloe zawierające pochodne hydroksyantracenu”
 • „dantron i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”.

W części C - „Substancje podlegające kontroli przez Wspólnotę” załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • „preparaty z korzeni lub kłączy Rheum palmatum L. lub Rheum officinale Baillon i ich hybryd zawierające pochodne hydroksyantracenu”
 • „preparaty z liści lub owoców Cassia senna L. zawierające pochodne hydroksyantracenu”
 • „preparaty z kory Rhamnus frangula L. lub Rhamnus purshiana DC. zawierające pochodne hydroksyantracenu”.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 kwietnia 2021 r.

Co należy zrobić?
Podczas produkcji pochodne hydroksyantracenu można usuwać z preparatów roślinnych za pomocą szeregu procesów filtrowania, w wyniku których produkty zawierają jedynie śladowe ilości tych substancji w formie zanieczyszczeń. 

Nasza oferta analityczna
Glikozydy hydroksyantracenowe obejmują również hydroksyantrachinony. Labratorium Mérieux NutriSciences opracowało i zwalidowało metodę oznaczania pochodnych hydroksyantrachinonu w produktach dietetycznych, ziołowych i suplementach diety metodą HPLC-DAD:

 • Aloina-A + Aloina-B
 • Aloe-emodyna
 • Emodyna
 • Dantron

(LoQ= 1ppm)