29 październik 2021
Unia Europejska zakazuje stosowania dwutlenku tytanu (E171) w żywności
Mérieux NutriSciences - Zakaz stosowania dwutlenku tytanu w UE

W dniu 8 października 2021 r. Państwa Członkowskie zatwierdziły propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą usunięcia dwutlenku tytanu (E171) z listy dopuszczonych dodatków do żywności.

Dwutlenek tytanu (E171) jest obecnie dopuszczony do stosowania jako dodatek do żywności (barwnik spożywczy) zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w różnych środkach spożywczych, takich jak wyroby piekarnicze, zupy, buliony, sosy i przetworzone suszone owoce, jest również obecny w kosmetykach, farbach, lekach itp.

W opinii naukowej EFSA, opublikowanej w maju 2021 r., wskazano, że dwutlenek tytanu nie może być dłużej uważany za bezpieczny jako dodatek do żywności, ponieważ nie można wykluczyć działania  genotoksycznego u ludzi po jego spożyciu, ponadto E171 nie może być uznany za bezpieczny nawet jako dodatek paszowy, chociaż konieczne są dalsze badania.

Na tej podstawie oraz w celu ochrony zdrowia publicznego, zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E171), wobec braku sprzeciwu parlamentarnego, wejdzie w życie z początkiem 2022 r., a podmioty działające w sektorze spożywczym, dzięki odpowiednim środkom przejściowym, będą mogły dostosować produkcję do nowych przepisów i wycofać z obrotu produkty spożywcze zawierające E171.