Mérieux NutriSciences - Tlenek etylenu w lodach
22 czerwiec 2021
Tlenek etylenu w lodach – nowe powiadomienia alarmowe w Europie

Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie. Stosowanie tlenku etylenu jako środka biobójczego jest zakazane w Europie, z uwagi na jego toksyczność. Związek ten nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w UE.

Niemniej jednak, od września 2020 r. europejski system RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, ang. Rapid Alert System for Food and Feed) poinformował o wprowadzeniu do krajów europejskich wielu produktów żywnościowych zanieczyszczonych tlenkiem etylenu.

Wycofanie z obrotu produktów spożywczych ze względu na obecność tlenku etylenu

Powiadomienia alarmowe z systemu RASFF rozpoczęły się od wycofania z obrotu partii nasion sezamu we wrześniu 2020 r. W dniu 9 października 2020 r. odbyło się spotkanie koordynatorów ds. sytuacji kryzysowych w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz w związku z wykryciem pozostałości tlenku etylenu w nasionach sezamu pochodzących z Indii. Kolejne spotkania odbyły się w listopadzie 2020 r. i lutym 2021 r., podczas których kilka państw członkowskich poinformowało o egzekwowaniu przepisów zgodnie z uzgodnionym podejściem, tj. wycofywaniem i działaniami w celu odzyskania niebezpiecznych produktów od konsumentów. Kilka państw członkowskich poinformowało o rozszerzeniu monitorowania (i stwierdzeniu niezgodności z NDP dla tlenku etylenu) na produkty pochodzące z miejsc innych niż Indie oraz na produkty inne niż nasiona sezamu, a także na produkty ekologiczne.

W zeszłym tygodniu francuska agencja DGCCRF (General Directorate for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control), w komunikacie prasowym z 15 czerwca, poinformowała o liście ponad 7000 produktów spożywczych wycofanych z obrotu z powodu wykrycia obecności tlenku etylenu w stabilizatorze stosowanym m.in. w produkcji lodów. Z uwagi na działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość, stosowanie tlenku etylenu w UE jest zabronione. Lody i sorbety z najwyższym ryzykiem zanieczyszczenia tlenkiem etylenu obejmują produkty zawierające w składzie dwa stabilizatory:

  • Mączka chleba świętojańskiego (E410), z uwagi wykrytą obecność tlenku etylenu;
  • Guma guar (E412), z uwagi na wysokie ryzyko zanieczyszczenia.

Jak możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu?

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 396/2005 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) to granica oznaczalności danej metody (różna dla różnych matryc).

Mérieux NutriSciences, jako zaufany partner sektora spożywczego w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywności, oferuje akredytowaną (ISO 17025) metodę oznaczenia tlenku etylenu i 2-chloroetanolu w matrycach obejmujących: nasionach sezamu, pieczywo i zboża, ryż, orzechy, nasiona roślin strączkowych, produkty na bazie nasion, owoce i warzywa, zioła i przyprawy, kawa, suszone warzywa, guma guar, mączka chleba świętojańskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ!