Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Pobieranie próbek środowiskowych z obszaru produkcji
25 kwieceń 2019
|   LOCAL NEWS
SZKOLENIE PRAKTYCZNE: Badania mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego

Szkolenia praktyczne prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjnej i są realizowane w specjalnie zaprojektowanym do tego celu laboratorium. Wiemy z jak wieloma realnymi problemami borykają się laboratoria w swojej pracy. Zaletą naszych szkoleń jest położenie nacisku na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności, indywidualne podejście do klienta i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Dlatego też nasze szkolenia poprzedzane są wywiadem z klientem na temat zagadnień praktycznych, które klient w zależności od bloku tematycznego chce poruszyć. Aby szkolenie było skuteczne musi być nakierowane na konkretne oczekiwania klienta.

terminarz

Termin: 26-27 czerwca 2019 r.

Program szkolenia:

 1. Techniki pobierania próbek  z powierzchni do badań mikrobiologicznych ; metoda wymazu, metoda odciskowa
 2. Pobieranie próbek powietrza metodą sedymentacyjną
 3. Prawidłowe dobranie techniki pobierania próbek do zamierzonego celu
 4. Przygotowanie próbek do badania
 5. Wykrywanie obecności czy oznaczanie liczby – wybór metody badawczej
 6. Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella
 7. Wykrywanie obecności  i oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Listeria species i Listeria monocytogenes
 8. Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus
 9. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
 10. Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli
 11. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
 12. Obliczanie i przedstawianie wyników oraz ich interpretacja

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności, zarówno rozpoczynających karierę w branży laboratoryjnej, jak i pracowników z doświadczeniem, wykonujących analizy mikrobiologiczne
 • Kierowników, kierowników ds. jakości i kierowników technicznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Osób nadzorujących pracę laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Audytorów wewnętrznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką metod badań mikrobiologicznych żywności

 

Cena regularna - 2000 zł + 23% VAT

Cena po rabacie: 1500 zł +23% VAT

Szkolenie trwa 2 dni, zajęcia laboratoryjne odbywają się w Laboratorium Mikrobiologicznym Silliker Polska.

info

Katarzyna Cybulska, Ekspert ds. Mikrobiologii

katarzyna.cybulska@mxns.com

+48 22 592 47 33