Mérieux NutriSciences - Szkolenie praktyczne - Mikrobiologiczne badania owoców, warzyw i przetworów
25 kwieceń 2019
|   LOCAL NEWS
SZKOLENIE PRAKTYCZNE: Badania mikrobiologiczne owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych

Szkolenia praktyczne prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjnej i są realizowane w specjalnie zaprojektowanym do tego celu laboratorium. Wiemy z jak wieloma realnymi problemami borykają się laboratoria w swojej pracy. Zaletą naszych szkoleń jest położenie nacisku na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności, indywidualne podejście do klienta i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Dlatego też nasze szkolenia poprzedzane są wywiadem z klientem na temat zagadnień praktycznych, które klient w zależności od bloku tematycznego chce poruszyć. Aby szkolenie było skuteczne musi być nakierowane na konkretne oczekiwania klienta.

Program szkolenia

 1. Przygotowanie próbek do badania
 2. Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella
 3. Wykrywanie obecności  i oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Listeria species i Listeria monocytogenes
 4. Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus
 5. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
 6. Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli
 7. Oznaczanie liczby Escherichia coli
 8. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
 9. Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących  

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności, zarówno rozpoczynających karierę w branży laboratoryjnej, jak i pracowników z doświadczeniem, wykonujących analizy mikrobiologiczne
 • Kierowników, kierowników ds. jakości i kierowników technicznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Osób nadzorujących pracę laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Audytorów wewnętrznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką metod badań mikrobiologicznych żywności

 

Cena - 2000 zł + 23% VAT

 

Szkolenie trwa 2 dni, zajęcia laboratoryjne odbywają się w Laboratorium Mikrobiologicznym Silliker Polska.

info

Katarzyna Cybulska, Ekspert ds. Mikrobiologii

katarzyna.cybulska@mxns.com

+48 22 592 47 33