Mérieux NutriSciences - Suplementy diety: analiza składników odżywczych
24 lipiec 2020
Suplementy diety: analiza składników odżywczych

Stosowanie substancji jako źródła składników odżywczych w produkcji suplementów diety musi być bezpieczne i kontrolowane.

W celu ochrony konsumentów przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia, Komisja Europejska ustanowiła zharmonizowane przepisy - Dyrektywa 2020/46/WE jest głównym aktem prawnym - które wymieniają szereg substancji, o których wiadomo, że mają niekorzystny wpływ na zdrowie lub co do których istnieje podejrzenie, że mają taki wpływ, i których stosowanie jest w związku z tym kontrolowane. Na przykład, spożycie nadmiernej ilości minerałów lub witamin może wywoływać niepożądane skutki zdrowotne.

Stosowanie substancji odżywczych odbywa się zgodnie z poniższymi przepisami:

Wybór składników odżywczych i substancji o działaniu odżywczym lub fizjologicznym oraz ich dozowanie są uzależnione od:

  • Ustalonego wcześniej celu żywieniowego lub fizjologicznego
  • Grupy populacji, dla której przeznaczony jest suplement
  • Wszelkich negatywnych/niepożądanych interakcji, działania synergistycznego lub efektu addycji (sumowanie działania) między składnikami, które mogą mieć wpływ na skuteczność lub bezpieczeństwo produktu

NASZA OFERTA W ZAKRESIE ANALIZY SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Nasze wsparcie w zakresie jakościowego i ilościowego określania składu i zakresu tolerancji substancji czynnych i fitokompleksu zawartych w suplementach diety poprzez innowacyjne podejście "krok po kroku":

  1. Analiza produktu i weryfikacja dostępności odpowiednich metod opartych na składzie i docelowej substancji aktywnej
  2. Ocena możliwości wykonania analizy
  3. Optymalizacja i rozwój metod analitycznych
  4. Krótka/pełna walidacja