Mérieux NutriSciences - Akryloamid w żywności
21 listopad 2017
|   LOCAL NEWS
Środki łagodzące i poziomy odniesienia dla akryloamidu w żywności ustanowione przez Komisję Europejską

Ze względu na genotyksyczną i kancerogenną aktywność akryloamidu, akryloamid w żywności powinien zostać obniżony do możliwie najniższego poziomu (ALARA, Najniższy Rozsądnie Osiągalny Poziom).

Akryloamid powstaje w żywności zawierającej duże ilości skrobi w wyniku reakcji Maillarda zachodzących w wysokiej temperaturze (powyżej 120°C): w związku z czym, głównym źródłem akryloamidu są pieczone/smażone ziemniaki (w tym frytki, chipsy), ciastka, pieczywo (w tym chrupkie), niektóre wyroby cukiernicze (herbatniki, wafle, krakersy) i kawa.

Komisja Europejska prowadziła  intensywne prace nad zmniejszeniem poziomu akryloamidu w przetworzonych środkach spożywczych.

W dniu dzisiejszym, nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 ustanawia poziomy odniesienia dla akryloamidu dla danej kategorii żywności, które obligują przedsiębiorców do stosowania dodatkowych środków łagodzących, w celu ogranieczenia obecności akryloamidu w żywności, w zależności od wielkości i charakteru zakładu.

Poznaj ofertę analityczną Mérieux NutriSciences dotyczącą oznaczenia Akryloamidu w żywności