Mérieux NutriSciences - Rozporządzenie 229/2019 zmieniające rozporządzenie 2073/2005
25 marzec 2019
|   LOCAL NEWS
Rozporządzenie Komisji (UE) 229/2019 zmieniające Rozporządzenie 2073/2005

Od 28 lutego 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/229 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do niektórych metod, kryterium bezpieczeństwa żywności dla Listeria monocytogenes w skiełkowanych nasionach oraz kryterium higieny procesu i kryterium bezpieczeństwa żywności dla soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia). 

Zmiany dotyczą:

 • zmiany nomenklatury wg obowiązującej klasyfikacji mikroorganizmu "Enterobacter sakazakii" na "Cronobacter spp.
 • zmiany metodyki na badanie Cronobacter spp. z " ISO/TS 22964" na "EN ISO 22964"
 • zmiany nazwy dwóch serotypów Salmonella na:
  - Salmonella enterica subsp. enterica serotyp Typhimurium oraz
  - Salmonella enterica subsp. enterica serotyp Enteritidis,
 • zmiany nazwy dwóch serotypów Salmonella na:
 • skiełkowane nasiona uznano jako żywność gotową do spożycia, w której możliwy jest wzrost Listeria monocytogenes i dlatego produkt ten został objęty wymaganiem badania i spełnienia kryterium: 
 • przed wyjściem żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem : nie wykryto w 25g na koniec trwałości do 100 jtk/g
 • ustanowiono inne podejście do soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia):
 • ustanowiono inne podejście do soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych ( gotowych do spożycia ):
  - kryterium bezpieczeństwa żywności dla Salmonella oraz
  - kryterium higieny procesu dla E. coli w sokach owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia).

Biorąc pod uwagę, że istnieją procesy alternatywne do pasteryzacji, które mają podobny skutek bakteriobójczy, kryterium bezpieczeństwa żywności dla Salmonella i kryterium higieny procesu dla E. coli w sokach owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia) nie powinny mieć zastosowania do soków owocowych i warzywnych (gotowych do spożycia), które zostały poddane procesowi bakteriobójczemu mającemu podobny skutek co pasteryzacja w odniesieniu do E. coli i Salmonelli.

 • zmiana podejścia do metod alternatywnych (walidacja zgodna z ISO 16140:2003 obowiązuje do końca 2021 r.)
 • zmiana nomenklatury z wyrażania wyniku z "obecna/nieobecna" na "wykryto/nie wykryto"
 • zmiana normy referencyjnej dotyczącej wykrywania Salmonella na ISO 6579-1
 • zmiana normy na badanie gronkowców koagulazo-dodatnich na EN ISO 19020
 • zmiana nomenklatury „EN/ISO 6579 (wykrywanie), schemat White'a-Kaufmanna-Le Minora (określanie serotypów)” zastępuje się słowami „EN ISO 6579-1 (wykrywanie), schemat White'a-Kaufmanna-Le Minora (określanie serotypów)”
 • zmiana nomenklatury „ISO 4833” zastępuje się słowami „EN ISO 4833-1”
 • zmiana nomenklatury „ISO 21528-2” zastępuje się słowami „EN ISO 21528-2”