9 listopad 2018
|   COMPANY NEWS
Roczna Ankieta Satysfakcji 2018. Zobacz wyniki!

W maju 2018 r. przeprowadziliśmy Roczną Ankietę Satysfakcji, aby zapytać naszych klientów jak postrzegają poziom oferowanych przez nas usług. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku wyniki są bardziej niż zachęcające i stymulują nas do dalszego udoskonalania jakości naszych usług, rozwiązań analitycznych i łączących nas relacji biznesowych.

Mérieux NutriSciences - Roczna Ankieta Satysfakcji 2018

 

 

Jako część grupy Mérieux NutriSciences, naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie usług i rozwiązań ukierunkowanych na ochronę zdrowia konsumentów, a także zwiększających zaufanie do marki lub wizerunku Państwa firmy. Klient znajduje się zawsze w centrum naszego zainteresowania, a rozwój oferty naszych usług analitycznych i doradczych jest napędzany potrzebami naszych klientów reprezentujących wszystkie sektory gospodarki, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i największych światowych korporacji.