Mérieux NutriSciences - Monitoring obecności MOSH i MOAH
22 marzec 2019
|   LOCAL NEWS
Przewodnik JRC dotyczący analizy MOSH i MOAH w żywności i opakowaniach

Zalecenie Komisji UE 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r., obliguje Państwa Członkowskie do monitorowania obecności MOSH i MOAH w produktach żywnościowych, jak również w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, stosowanych w tych produktach.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest stały wzrost obaw związanych z obecnością olejów mineralnych w żywności, co pokreślono w raportach organizacji non-profit, zajmujących się kontrolą żywności.

Raport techniczny JRC (Wspólne Centrum Badawcze, ang. Joint Research Centre) zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania próbek oraz analizy MOSH i MOAH w żywności i materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które mogą zostać wykorzystane przez podmioty prowadzące monitoring obecności olejów mineralnych.

W kwietniu 2018 r. opublikowano normę DIN SPEC 5010, która określa wymagania dotyczące analizy węglowodorów olejów mineralnych (MOH) z opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonanych z papieru lub kartonu i posiadających powłokę barierową.

Projekt dotyczący powłok barierowych w opakowaniach z kartonu, opublikowany przez Swiss Packaging Institute (SVI) w “Guideline 2015.01_Innenbeutel”: określa minimalne wymagania stawiane powłokom barierowym, pozwalające na ograniczenie migracji nieznanych substancji lub substancji o nieznanym działaniu i nieznanej toksyczności na organizm ludzki. W projekcie wykazano, że szereg tworzyw sztucznych spełnia powyższe wymagania.

Mérieux NutriSciences stale monitoruje zmiany w przepisach i metodach badawczych stosowanych w odniesieniu do analizy MOAH i MOAH.

Dowiedz się więcej

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!