3 styczeń 2018
|   LOCAL NEWS
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
napoje

Trwają obecnie konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wprowadzenie ustawy wiąże się ze zmianą Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 poz. 149 i 60)– wprowadzony zostanie obowiązek podawania wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej energetycznej w przypadku produktów o zwartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo oraz piwa.

 Przewidywana data wejścia w życie ustawy to 30 czerwca 2018 roku, natomiast zmiany dotyczące znakowania – 12 miesięcy od daty ogłoszenia.

Może Cię również zainteresować:

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!