18 marzec 2020
|   COMPANY NEWS
Oświadczenie Mérieux NutriSciences - COVID-19 Ochrona Zdrowia Konsumentów
MXNS - Oświadczenie - COV-19 Ochrona Zdrowia Konsumentów

Działania Mérieux NutriSciences są dedykowane ochronie zdrowia konsumentów na całym świecie poprzez zapewnianie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i przedmiotów codziennego użytku.

W dobie obecnego kryzysu jesteśmy w pełni świadomi, że ciągłość dostaw produktów żywnościowych i farmaceutycznych jest niezbędna, dlatego też naszym obowiązkiem jest zapewnienie ich bezpieczeństwa i jakości.

Stale monitorujemy sytuację epidemiologiczną i na bieżąco dostosowujemy działania dotyczące kontroli ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym pracownikom, przy zachowaniu wysokich standardów jakości oferowanych usług.

Wdrożyliśmy następujące środki zapobiegawcze:

  • Podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wszelkich międzynarodowych i krajowych podróży służbowych
  • Promujemy komunikację zdalną i metody pracy minimalizujące bezpośredni kontakt, poprzez organizowanie spotkań on-line wewnętrznie z naszymi pracownikami i zewnętrznie z naszymi klientami i dostawcami
  • Wzmocniliśmy nasze wewnętrzne procedury czyszczenia i mycia obowiązujące we wszystkich laboratoriach i placówkach
  • Ściśle przestrzegamy wytycznych dotyczących higieny pracowników, stosujemy środki zapobiegawcze oraz wytyczne dotyczące mycia rąk
  • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury ograniczające liczbę pracowników przebywających w tym samym w czasie w laboratorium

Jednocześnie podjęliśmy działania zapewniające ciągłość działania:

  • Nadal realizujemy pobór i odbiór prób, jednak każdorazowo wymagane jest potwierdzenie z pracownikiem Działu Obsługi Klienta
  • Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami władz aby zapewnić, że możemy kontynuować naszą działalność
  • Wdrożyliśmy plany reagowania kryzysowego i plany ciągłości działania między naszymi laboratoriami

 
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się COVID–19, jesteśmy gotowi do wdrożenia wszelkich zalecanych środków i procedur.
Nasza sieć laboratoriów świadczy usługi na całym świecie. Dołożymy wszelkich starań, aby opracowane przez nas plany ciągłości działania pozwoliły nam w dalszym ciągu na świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań.
 
Silliker Polska Sp. z o.o., grupa Mérieux NutriSciences