Mérieux NutriSciences - Ochratoksyna A w żywności pod lupą EFSA
6 październik 2020
Ochratoksyna A w żywności pod lupą EFSA

Ochratoksyna A (OTA) jest mikotoksyną wytwarzaną przez Penicillium verrucosum i przez niektóre gatunki Aspergillus (zwłaszcza przez A. ochraceus), najczęściej podczas przechowywania surowców roślinnych w nieodpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Ochratoksyna A najczęściej zanieczyszcza produkty pochodzenia roślinnego: zboża, ziarna kawy, ziarna kakao, przyprawy, suszone owoce i orzechy. Obecność OTA stwierdza się również w produktach zbożowych, płatkach śniadaniowych i w żywności dla dzieci.

Występowanie tej mikotoksyny stwierdzono również w produktach pochodzenia zwierzęcego. Obecność OTA w mięsie, narządach i krwi trzody chlewnej, a także w przetworach mięsnych zawierających podroby, wynika ze spożycia paszy zanieczyszczonej OTA. Do skażenia tą mikotoksyną może dojść również podczas przetwarzania i przechowywania produktów mięsnych. Badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat wykazały również występowanie OTA w serach dojrzewających. Biorąc pod uwagę fakt, że OTA ulega rozkładowi w układzie pokarmowym przeżuwaczy, jej obecność w serze wynika prawdopodobnie z zanieczyszczenia środowiska produkcyjnego prowadzącego do rozwoju grzybów na powierzchni sera.

Ochratoksyna A odznacza się odpornością na wysoką temperaturę i tylko częściowo ulega degradacji w czasie obróbki termicznej, dlatego też jest wykrywana w żywności przetworzonej. 

Aktualnie najwyższe dopuszczalne poziomy OTA w wybranych środkach spożywczych reguluje rozporządzenie nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Środki spożywcze, dla których zostały ustanowione najwyższe dopuszczalne poziomy OTA obejmują: nieprzetworzone zboża i produkty pochodne, rodzynki, kawa, wina, soki winogronowe, żywność dla niemowląt i małych dzieci, przyprawy, lukrecję i gluten pszenny.

EFSA dokonuje przeglądu limitów zawartości OTA w żywności 

Spożywanie ochratoksyn ma negatywny wpływ na zdrowie zarówno ludzi, jak i zwierząt. W najnowszej opinii EFSA z 13 maja 2020 r. stwierdzono, że ochratoksyna A może mieć działanie genotoksyczne, bezpośrednio uszkadzając DNA, potwierdzono również działanie OTA na czynność nerek oraz możliwe działanie rakotwórcze.

Nowe dane wykorzystane do opracowania najnowszej opinii EFSA wykazują, że przy obecnych dopuszczalnych poziomach OTA w środkach spożywczych nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia niektórych grup konsumentów. Dlatego też można spodziewać aktualizacji maksymalnych poziomów OTA w środkach spożywczych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, a także rozszerzenie listy środków spożywczych, w których dopuszczalna zawartość  OTA będzie prawnie regulowana.

Nasza oferta

Posiadamy akredytowaną przez metodę ilościowego oznaczania ochratoksyny A za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) i z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) w zbożach i produktach zbożowych, wyrobach ciastkarskich, kawie, owocach i ich przetworach, koncentratach spożywczych i przyprawach.

Aktualny zakres akredytacji