Mérieux NutriSciences - Akredytacja - Analiza mikroplastiku
26 czerwiec 2020
Nowa akredytacja: detekcja i identyfikacja mikroplastiku

W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych produktach konsumenckich - głównie w przypadku mikrogranulek w produktach spłukiwanych, w których mikroplastiki są używane jako środki złuszczające i oczyszczające.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił niedawno oświadczenie, w którym dokonano przeglądu dostępnych dowodów dotyczących mikro- i nanoplastików w żywności.

Laboratorium EcamRicert ECSIN, należące do grupy Mérieux NutriSciences uzyskało akredytację ACCREDIA (Włoska Jednostka Akredytująca) w zakresie detekcji i identyfikacji mikroplastiku.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ECSIN, możliwe było opracowanie i zwalidowanie metod, umożliwiających detekcję i identyfikację mikroplastiku w różnych typach matryc:

  • woda pitna
  • woda słodka / morska
  • mleko i napoje bezalkoholowe
  • ryby i przetwory rybne, mięczaki
  • kosmetyki
  • detergenty
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zboż...
26 czerwiec 2020
W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych ...