19 czerwiec 2018
|   LOCAL NEWS
Limity WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie
Mérieux NutriSciences - Limity WWA dla produktów mięsnych wędzonych

Limity dotyczą "produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie" produkowanych i wprowadzanych do obrotu na terenie Polski poddawanych tradycyjnemu wędzeniu bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.).

 Najwyższy dopuszczalny poziom dla:

  • benzo(a)pirenu - nie więcej niż 5 µg/kg
  • sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) - nie więcej niż 30 µg/kg  

Usługi Mérieux NutriSciences w zakresie badania zanieczyszczeń żywności

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres akredytowanych badań zanieczyszczeń w zależności od potrzeb naszych klientów, w szczególności:

  • WWA, dioksyn, furanów, PCB,
  • pestycydów,
  • metali ciężkich.

Poznaj naszą ofertę w zakresie badania zanieczyszczeń i pozostałości.

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!