26 styczeń 2018
|   LOCAL NEWS , MARKET NEWS
Komisja Europejska zakazuje stosowania sorbinianu wapnia
sorbinian wapnia

Na podstawie opinii EFSA w sprawie bezpieczeństwa stosowania sorbinianu wapnia (E203) podjęto decyzję o wykreśleniu tej substancji z unijnego wykazu dopuszczonych dodatków do żywności z uwagi na brak danych dotyczących genotoksyczności w odniesieniu do sorbinianu wapnia (E203).

Oznacza to, że do momentu przeprowadzenia przez EFSA badania genotoksyczności w odniesieniu do tej substancji, sorbinian wapnia nie może być stosowany jako dodatek do żywności.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 sierpnia 2018 r.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!