12 październik 2020
Komisja Europejska modyfikuje najwyższe dopuszczalne poziomy dla 3-MCPD, estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych i estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i żywności dla dzieci

W listopadzie 2017 r. panel CONTAM („panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym”) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię naukową w sprawie aktualizacji oceny ryzyka dla zdrowia człowieka dotyczącego 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych, ustalając tolerowane dzienne pobranie (TDI) na poziomie 2 μg/kg masy ciała, podkreślając, że wspomniane TDI nie zostało przekroczone u osób dorosłych.
Nieznaczne przekroczenie TDI odnotowano natomiast w przypadku młodszych grup wiekowych, a w szczególności u niemowląt karmionych wyłącznie preparatami do żywienia niemowląt.

Biorąc pod uwagę, że 3-MCPD i jego estry kwasów tłuszczowych są zanieczyszczeniami procesowymi powstającymi podczas rafinacji olejów roślinnych, konieczne było ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów tych zanieczyszczeń w:

 • olejach i tłuszczach roślinnych przeznaczonych dla konsumenta końcowego lub stosowanych jako składnik żywności (1)

(1) z wyjątkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, która nie zawiera tych zanieczyszczeń.

W przypadku młodszych grup wiekowych, które stanowią szczególnie wrażliwą grupę konsumentów, konieczne było ustanowienie bardziej restrykcyjnego najwyższego dopuszczalnego poziomu dla olejów i tłuszczów roślinnych przeznaczonych do produkcji:

 • żywności dla dzieci
 • produktów zbożowych przetworzonych dla niemowląt i małych dzieci
 • preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt (2)
 •  żywności specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci (2)

(2) w zależności od tego, czy są sprzedawane w formie proszku czy płynu

Najwyższy dopuszczalny poziom estrów glicydowych kwasów tłuszczowych oraz 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych ustanowiono również w oleju z ryb i olejach z innych organizmów morskich.

Rozporządzenie (UE) 2020/1322 zmienia załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do estrów glicydowych kwasów tłuszczowych wyrażonych jako glicyd, ustanawia również najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy 3-MCPD i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych, wyrażonej jako 3-MCPD.

Rozporządzenie (UE) 2020/1322, które wchodzi w życie w dniu 14 października 2020 r., przewiduje następujące środki przejściowe:

 • oleje z ryb i oleje z innych organizmów morskich oraz preparaty do żywienia małych dzieci, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r., mogą pozostawać w obrocie do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • środki spożywcze, dla których ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy 3-MCPD i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych, wyrażonej jako 3-MCPD, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r., mogą pozostawać w obrocie do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do użycia.

Oferta analityczna Mérieux NutriSciences

Laboratorium Mérieux NutriSciences posiada akredytowane metody oznaczenia chloropropanodioli i ich estrów w żywności, w tym analizę:

 • 2-MCPD (2-monochloropropano-1,2-diol)
 • 3-MCPD (3-monochloropropano-1,2-diol)
 • estrów 2-MCPD
 • estrów 3-MCPD
 • estrów glicydowych kwasów tłuszczowych (GE)

Dowiedz się więcej...