12 grudzień 2020
Komisja Europejska zmienia rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności w odniesieniu do barwników w substytutach łososia

W dniu 3 grudnia opublikowano rozporządzenie (UE) 2020/1819 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników w substytutach łososia.

Barwniki "żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S (E 110)" i "pąs 4R, czerwień koszenilowa A (E 124)" są dopuszczone do stosowania jako dodatek do żywności w kategorii żywności 09.2 "Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki", wyłącznie w zamiennikach łososia na bazie gatunków ryb Theragra chalcogramma i Pollachius virens, przy maksymalnym poziomie wynoszącym 200 mg/kg, dla obu barwników. 

W lutym 2019 r. zawnioskowano o zmianę warunków stosowania dodatków do żywności E110 i E124 dla wyżej wymienionej kategorii żywności 09.2, aby umożliwić ich stosowanie w substytutach łososia na bazie gatunku ryby Clupea harengus na tym samym maksymalnym poziomie, jaki ustalono dla pozostałych gatunków (200 mg/kg).

Substancje te, gdy stosowane są jako barwniki, nadają pożądany, stabilny odcień, poprawiają ich właściwości organoleptyczne i atrakcyjność wizualną zamienników łososia.

W następstwie oceny EFSA, wykluczającej negatywny wpływ E110 i E124 na zdrowie ludzi, oba barwniki zostały dopuszczone do stosowania w zamiennikach łososia.

Ponadto, w kategorii żywności 09.2 „Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki” zmieniono wpisy dotyczące grupy II, III i likopenu (E 160d) w celu wskazania, że dopuszczone stosowanie dotyczy zamienników łososia na bazie gatunków ryb Theragra chalcogramma, Pollachius virens lub Clupea harengus.

Rozporządzenie Komisji (UE) wchodzi w życie 23 grudnia 2020 r.