15 grudzień 2017
|   LOCAL NEWS
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Nowe rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r.

W dniu 11.12.2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Mérieux NutriSciences - Badanie wody pitnej

Rozporządzenie wchodzi w życie 13.01.2018 r. (z wyjątkami).

Traci moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres analiz wody, począwszy od wody pitnej, a kończąc na wodzie ściekowej. Specjalistyczne akredytowane laboratoria wykonują chemiczną i bakteriologiczną analizę wody stosowanej na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Wykonujemy również badania wody w obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, takich jak baseny, sauny czy Spa.

Rodzaje badań jakości wody pitnej:

  • Analiza wody pitnej pod względem zdatności do picia
  • Pakowana lub butelkowana naturalna woda mineralna
  • Pakowana lub butelkowana woda pitna inna niż naturalna woda mineralna

Ponadto, wykonujemy wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych akredytowanymi metodami w wodzie pitnej, spożywczej i basenowej, w tym pestycydy, dioksyny, metale ciężkie i substancje promieniotwórcze.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!