Mérieux NutriSciences - Izomery trans kwasów tłuszczowych - Rozporządzenie 2019/649
28 Maj 2019
|   MARKET NEWS
Izomery trans kwasów tłuszczowych: Rozporządzenie 2019/649 ustanawia nowe limity

W urzędowym dzienniku Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie 2019/649 zmieniające załącznik III, część B „Substancje podlegające ograniczeniom” do Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Rozporządzenie 2019/649 ustanawia limity dla przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujących w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

Izomery trans kwasów tłuszczowych występują naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego (przetwory mleczne, wołowina, mięso owcze i kozie), mogą również powstawać w wyniku procesów przetwórczych, ich głównym źródłem są częściowo uwodornione oleje.

Rozporządzenie 2019/649 ustanawia maksymalny limit zawartości przemysłowych tłuszczów trans na poziomie 2% (2g/100g tłuszczu), we wszystkich środkach spożywczych przeznaczonych dla konsumentów finalnych lub przeznaczonych do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego.

Ponadto, podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego, zobowiązani są do informowania na temat zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujących w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Rozporządzenie będzie obowiązywać od 2 kwietnia 2021 r., produkty wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają wymogów określonych w Art. 1 i 2, mogą pozostać na rynku do dnia 1 kwietnia 2021 r.