20 kwieceń 2020
|   COMPANY NEWS , NEW METHOD/SERVICE
Epidemia COVID-19: dezynfekcja i skuteczność działania - jakie badania należy wykonać?

Dezynfekcja i ochrona przed zakażeniami to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla indywidualnego użytkownika, jak i pracowników ochrony zdrowia, co w dobie kryzysu wywołanego epidemią nabiera szczególnego znaczenia.

Obecnie, kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odgrywają kluczową rolę, zaś producenci środków dezynfekujących i wirusobójczych stoją przed szczególnym wyzwaniem. Muszą nie tylko zwiększyć zdolności produkcyjne, ale również utrzymać bezpieczeństwo produkcji oraz wysoką skuteczność wytwarzanych przez siebie środków.

Dzięki dedykowanemu zespołowi ekspertów z oddziału Mérieux NutriSciences GLP zlokalizowanego we Włoszech, oferujemy wsparcie w zakresie zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa środków dezynfekujących przeznaczonych dla pracowników ochrony zdrowia i użytkowników indywidualnych.

BADANIA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

BADANIA CHEMICZNE

 • opracowanie i rozwój metod analitycznych
 • analiza jakościowa i ilościowa substancji czynnych
 • przyspieszone starzenie wg. CIPAC MT 46.3

BADANIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PRZECIWKO ORGANIZMOM DOCELOWYM

Badania skuteczności produktów biobójczych używanych w medycynie, weterynarii, przemyśle oraz gospodarstwie domowym zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami (EN 14885, EN 13704, EN 13697, EN 14476, EN 16777 i USP<1072>).

BADANIA SKUTECZNOŚCI BAKTERIOBÓJCZEJ I GRZYBOBÓJCZEJ

 • Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - EN 1276
 • Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym - EN 1650
 • Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym - EN 13727 
 • Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym - EN 13624

BADANIA SKUTECZNOŚCI WIRUSOBÓJCZEJ

 • Środki do mycia i odkażania rąk

Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania środków mycia i dezynfekcji rąk w obszarze medycznym - EN 14476

 • Dezynfekcja narzędzi

Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym (produkty nie będące środkami mycia i odkażania rąk) - EN 14476

 • Dezynfekcja powierzchni

Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym - EN 14476

WALIDACJA PROCESÓW MYCIA

Zwalidowana i odpowiednio udokumentowana procedura czyszczenia daje pewność, że stosowane warunki mycia i dezynfekcji oraz środki dezynfekcyjne są skuteczne, a powierzchnie i urządzenia spełniają wymogi, odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

W zakresie usługi znajdują się:

 • Wybór odpowiednich technik pobierania i analizy próbek do badania pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń biologicznych;
 • Wybór odpowiednich metod detekcji;
 • Opracowanie metod dedykowanych oznaczeniu konkretnych zanieczyszczeń;
 • Analityczna walidacja procesu mycia.

WALIDACJA STERYLIZACJI

Dla sprzętów i wyrobów medycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w przypadku których sterylizacja jest niezbędna do ich użycia, odpowiednie parametry cyklu sterylizacji muszą zostać opracowane w procesie walidacji sterylizacji.
Nasza oferta zawiera walidacje sterylizacji według różnych standardów, takich jak (niepełna lista): ISO 11137 (Promieniowanie Jonizujące) - ISO 17665 (Ciepło Wilgotne) - ISO 20857 (Ciepło Suche) - ISO 11135 (Tlenek Etylenu).

Dowiedz się więcej...