28 wrzesień 2020
EFSA: nowy próg pobrania dla PFAS przyjmowanych z żywnością

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy ciała.

W ocenie naukowej EFSA ujęto główne związki perfluoroalkilowe (PFOS, PFNA, PFOA i PFHxS) wytwarzane i wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu (tekstylia, motoryzacja, tworzywa sztuczne, opakowania), które po uwolnieniu do środowiska mogą zanieczyszczać wodę, powietrze i glebę, przenikają do łańcucha żywieniowego, zwiększając rolę diety w całkowitym narażeniu ludzi na PFAS. 

Związki te są przyjmowane są przez organizmy żywe ze względu na ich obecność w produktach żywnościowych mających bezpośredni kontakt z zanieczyszczonym środowiskiem, takich jak: owoce, jaja, produkty jajeczne, ryby, pasza, woda. Innym źródłem zanieczyszczenia żywności związkami PFAS mogą być opakowania i maszyny przemysłowe stosowane w procesie produkcji.

Jak wykazały badania naukowe, akumulacja PFAS w organizmie człowieka może mieć poważne konsekwencje zdrowotne - zwiększa ryzyko wystąpienia hipercholesterolemii, nadciśnienia, dysfunkcji tarczycy, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i guza nerek.

Raport techniczny EFSA znajduje się pod następującym linkiem:

Outcome of a public consultation on the draft risk assessment of perfluoroalkyl substances in food