24 lipiec 2020
Dania - pierwszy kraj w Europie, który zakazał stosowania PFAS w opakowaniach

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Danii obowiązuje zakaz stosowania substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (PFAS) w materiałach i opakowaniach z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Substancje te są szeroko stosowane w produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jako środki o działaniu hydrofilowym i hydrofobowym: nowe prawo zezwala na ich stosowanie tylko w przypadku zastosowania w produkcie ochronnej bariery funkcjonalnej zapobiegającej migracji do żywności.

Zagrożenia stwarzane przez PFAS są tematem o znaczeniu ogólnoświatowym, jednak w Europie nadal nie ma zharmonizowanego prawodawstwa dotyczącego ich celowego stosowania w opakowaniach do artykułów spożywczych. Dania przewodzi w tej dziedzinie dzięki wprowadzeniu zakazu, który jest wynikiem wieloletnich badań i rosnącej świadomości społecznej.

Narodowy Instytut Żywności (NFI) rozpoczął badania nad obecnością PFAS w żywności w 2006 r., kiedy to przyznano pierwsze fundusze Unii Europejskiej.

W kolejnych latach Duński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ustanowił zalecaną wartość graniczną dla obecności fluorków organicznych w żywności. W 2015 r. media informowały o zagrożeniach związanych z PFAS stosowanymi w opakowaniach, w szczególności w opakowaniach do żywności typu fast-food, rozpoczęły się badania chemiczne i epidemiologiczne, zwielokrotniły się również badania prowadzone przez niezależne stowarzyszenia. Co więcej, z uwagi na brak oficjalnych przepisów, przedsiębiorstwa dobrowolnie zdecydowały się zaprzestać stosowania PFAS w swoich opakowaniach do żywności.
Ta presja wywarła wpływ na decyzję duńskiego rządu, jednego z najbardziej wymagających w Europie w odniesieniu do tych zanieczyszczeń, decydując się na wprowadzenie przepisów krajowych, przewidujących ochronę konsumentów przed zanieczyszczeniem ze strony PFAS w opakowaniach od żywności.

Poznaj naszą ofertę!