MXNS - Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika
16 marzec 2020
|   LOCAL NEWS
Czy Twoja etykieta spełnia wymagania Rozp. (UE) 2018/775 odnośnie deklaracji pochodzenia podstawowego składnika?

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. będzie miało zastosowanie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r., ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.

Zgodnie z definicją podaną w Rozporządzeniu 1169/2011, „podstawowy składnik” to składnik (składniki) stanowiący więcej niż 50% środka spożywczego bądź też składniki zwykle kojarzone przez konsumenta z nazwą danego produktu, w stosunku do których zazwyczaj wymagane jest oznaczenie ilościowe.
Rozporządzenie 2018/775 określa zasady podawania w oznakowaniu informacji o pochodzeniu „podstawowego składnika”, w przypadku, gdy podmiot odpowiadający za oznakowanie produktu umieści na opakowaniu informacje odnoszące się lub sugerujące kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego w formie oświadczeń, ilustracji, symboli lub wyrażeń, odnoszących się do miejsc lub obszarów geograficznych, a pochodzenie „podstawowego składnika” jest inne niż kraj/miejsce pochodzenia tego środka spożywczego.

Rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do oznaczenia kraju lub miejsca pochodzenia składnika zadeklarowanego w nazwie produktu objętego chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), produktów chronionych na mocy umów międzynarodowych oraz oznaczenia kraju lub miejsca pochodzenia środków spożywczych będących w rejestrze znaków towarowych.

Z uwagi na złożoność i niejednoznaczność nowych przepisów, w dniu 31 stycznia 2020 r. opublikowane zostało Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania przepisów art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, którego celem jest zapewnienie wytycznych dotyczących stosowania przepisów art. 26 ust. 3 rozporządzenia podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze i organom krajowym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarze: Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika żywności - nowe wytyczne i interpretacje, praktyczne przykłady, w czasie którego zostaną przeanalizowane wymagania Rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2018/775 dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w zawiadomieniu Komisji UE.

Termin: 27 Marca 2020 r., godz. 11:00 – 12:30

Prowadzący: dr inż. Romualda Dolińska, Kierownik Działu Konsultacyjno-Prawnego

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szczegółowy program webinaru dostępny TUTAJ