12 październik 2020
Alkaloidy pirolizydynowe w suplementach diety
Mérieux NutriSciences - Alkaloidy pirolizydynowe w suplementach diety

Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety, zostały ustanowione przez Komisję Europejską.

W czerwcu 2020 r. organizacja Food Supplements Europe opracowała dla branży suplementów diety "Wytyczne i zalecenia dotyczące ograniczenia obecności alkaloidów pirolizydynowych w suplementach diety" (ang. Guidelines and recommendations to reduce the presence of pyrrolizidine alkaloids in food supplements), aby zapewnić, że przypadkowa obecność alkaloidów pirolizydynowych (PA) w suplementach diety jest utrzymywana na jak najniższym technicznie możliwym poziomie.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe (PA)?
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin w celu ochrony przed roślinożercami. PA występują powszechnie w przyrodzie, szacuje się, że około 6000 gatunków roślin na świecie może zawierać alkaloidy pirolizydynowe. Związki te mogą występować w preparatach botanicznych przeznaczonych do użytku w artykułach spożywczych, herbacie, naparach czy suplementach diety, jak również w produktach pszczelarskich, takich jak miód i pyłek.

Niektóre alkaloidy pirolizydynowe mogą powodować uszkodzenie wątroby u ludzi, natomiast liczne badania na zwierzętach wykazały potencjalne działanie genotoksyczne, mutagenne i rakotwórcze. Dlatego też należy unikać narażenia na alkaloidy pirolizydynowe pobierane z dietą i utrzymywać je na tak niskim poziomie, jak jest to racjonalnie osiągalne (ALARA).

Które związki należące do grupy alkaloiów pirolizydynowych (PA) należy badać?
Projekt rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych. Projekt rozporządzenia ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych w naparach ziołowych, herbacie, suplementach diety, pyłkach i produktach z pyłków, liściach ogórecznika, suszonych ziołach i nasionach kminu rzymskiego.

Proponowane przez Komisję Europejską przepisy obejmują badanie zawartości 21 alkaloidów pirolizidynowych (PA) w suplementach diety:

 • intermedina/likopsamina, N-tlenek intermediny / N-tlenek likopsaminy,
 • senecionina/seneciwernina, N-tlenek senecioniny / N-tlenek seneciwerniny,
 • senecifilina, N-tlenek senecifiliny,
 • retrorsyna, N-tlenek retrorsyny,
 • echimidina, N-tlenek echimidiny,
 • lasiokarpina, N-tlenek lasiokarpiny,
 • senkirkina,
 • europina, N-tlenek europiny,
 • heliotrina oraz N-tlenek heliotriny.

Nowe przepisy uwzględniają również 14 następujących dodatkowych alkaloidów pirolizydynowych, o których wiadomo, że ulegają koelucji z co najmniej jednym z powyższych zidentyfikowanych 21 alkaloidów pirolizydynowych przy wykorzystaniu niektórych obecnie stosowanych metod analitycznych:

 • indicyna, echinatina, rinderyna (możliwa koelucja z likopsaminą/intermediną)
 • N-tlenek indicyny, N-tlenek echinatiny, N-tlenek rinderyny (możliwa koelucja z N-tlenkiem likopsaminy / N-tlenkiem intermediny)
 • integerrymina (możliwa koelucja z seneciwerniną i senecioniną)
 • N-tlenek integerryminy (możliwa koelucja z N-tlenkiem seneciwerniny i Ntlenkiem senecioniny)
 • heliosupina (możliwa koelucja z echimidiną)
 • N-tlenek heliosupiny (możliwa koelucja z N-tlenkiem echimidiny)
 • spartioidyna (możliwa koelucja z senecifiliną)
 • N-tlenek spartioidyny (możliwa koelucja z N-tlenkiem senecifiliny)
 • usaramina (możliwa koelucja z retrorsyną)
 • N-tlenek usaraminy (możliwa koelucja z N-tlenkiem retrorsyny)

Źródła alkaloidów pirolizydynowych (PA)
Ponieważ rośliny wytwarzające alkaloidy mogą zanieczyszczać uprawy roślin rolniczych, jak i plon zebrany z tych roślin, ograniczenie obecności PA w suplementach diety musi być zbiorową odpowiedzialnością i dotyczyć wszystkich etapów procesu produkcyjnego, począwszy od pola uprawnego, kończąc na produkcie gotowym.

Nasza oferta
Oferta Mérieux NutriSciences uwzględnia identyfikację i ilościowe oznaczanie ponad 20 alkaloidów pirolizydynowych (PA) w matrycach podatnych na zanieczyszczenie, przy użyciu selektywnej i czułej techniki LC-MS/MS.

Granica oznaczalności (LOQ) dla każdego z wymienionych wyżej związków wynosi co najmniej 10 ppb (μg/kg).