10 sierpień 2020
Alergeny w żywności? Zawsze aktualny temat związany z bezpieczeństwem żywności

Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. Wycofanie produktu z rynku pociąga za sobą wymierne, negatywne skutki związane z karami finansowymi za błędne oznakowanie żywności, często wiąże się to również z utratą wizerunku firmy, bądź marki w oczach konsumentów.

Trudno jest oszacować obciążenie ekonomiczne związane z alergiami pokarmowymi, ponieważ dotyczy ono kilku aspektów, które nie są łatwe do oszacowania w zharmonizowany sposób.
Pewne jest, że obciążenie to jest ogromne i spowodowane jest głównie przez niektóre grupy alergenów pokarmowych, które są najczęstszymi przyczynami powiadomień w systemie RASFF.

Korzystając z bazy zafałszowań żywności Safety HUD opracowanej przez Mérieux NutriSciences, która identyfikuje ryzyko i podatność żywności na fałszowanie na całym świecie poprzez monitorowanie ponad 90 oficjalnych źródeł, zaobserwowaliśmy wzrost liczby powiadomień spowodowanych niezadeklarowanymi alergenami w ciągu ostatnich 3 lat.
Biorąc pod uwagę okres od początku 2017 r. do końca 2019 r., zaobserwowaliśmy 184 powiadomienia w 2017 r., 650 w 2018 r. i 1980 w 2019 r. Z łącznej liczby 2164, 1/3 została zarejestrowana w europejskim systemie RASFF.

Trzy najczęstsze alergeny pokarmowe nie są nowością na liście alergenów pokarmowych, z mlekiem zawierającym laktozę na szczycie listy, glutenem i orzechami drzew orzechowych (ang. tree nuts) kolejno na 2 i 3 miejscu.

2017: 184 ALERGENY POKARMOWE OGÓŁEM

  • Mleko: 45 (26 mleko + 6 laktoza + 13 białka mleka)
  • Orzechy z drzew orzechowych: 33 (17 orzeszki ziemne + 3 orzechy laskowe + 9 orzechy włoskie + 4 migdały)
  • Gluten: 22-31 wliczając pszenicę (9)

2018: 650 ALERGENÓW POKARMOWYCH OGÓŁEM

  • Mleko: 155 (137 mleko + 8 laktoza +10 białka mleka)
  • Orzechy z drzew orzechowych: 114 (34 orzeszki ziemne + 28 orzechy laskowe + 15 orzechy włoskie + 24 migdały + 1 orzech brazylijski + 5 pistacje + 7 orzechy nerkowca)
  • Gluten: 22 - 47 wliczając pszenicę (25)

2019: 1332 ALERGENÓW POKARMOWYCH OGÓŁEM

  • Mleko: 275 (227 mleko + 14 laktoza + 34 białka mleka),
  • Orzechy z drzew orzechowych: 208 (103 orzeszki ziemne + 19 orzechy laskowe + 24 orzechy włoskie + 35 migdały + 1 orzech brazylijski + 5 orzechy pekan + 2 orzechy makadamia + 6  pistacje + 13 orzechy nerkowca)
  • Gluten: 151 - 221 wliczając pszenicę (70)

 Jeśli chodzi o rok 2020, pierwsze 6 miesięcy wykazuje podobną tendencję w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. (716 powiadomień w porównaniu z 706 w 2019 r.), ale dane te są dość trudne do skomentowania, ponieważ nie jest jeszcze całkowicie jasne, w jakim stopniu kryzys wywołany pandemią koronawirusa i nowa dynamika działań w zakresie monitorowania zafałszowań wpłynęły na bezpieczeństwo żywności.

Potrzebujesz więcej informacji na temat alergenów? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Safety HUD i poproś o bezpłatną wersję testową!
 
Szukasz informacji dotyczących badania alergenów? Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia akredytowanych analiz z wykorzystaniem technik ELISA, PCR i LC-MS/MS!