Mérieux NutriSciences - Nadchlorany w żywności
1 czerwiec 2020
Local News
W dniu 25 maja opublikowano Rozporządzenie (UE) 2020/685, zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych.
20 kwieceń 2020
Company News, New method/service
Dezynfekcja i ochrona przed zakażeniami to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla indywidualnego użytkownika, jak i pracowników ochrony zdrowia, co w dobie kryzysu wywołanego epidemią nabiera szczególnego znaczenia. Obecnie, kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odgrywają kluczową rolę, zaś producenci środków...
20 kwieceń 2020
Company News, New method/service
Z powodu epidemii koronawirusa zapotrzebowanie na maski jest ogromne, dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie dostępności masek o odpowiednio wysokim poziomie ochrony tym, którzy najbardziej ich potrzebują. Jednorazowe maski chirurgiczne są barierą fizyczną stosowaną w celu ograniczenia przenoszenia czynników zakaźnych z personelu medycznego...
3 kwieceń 2020
Company News
Z przyjemnością informujemy, że czwarta edycja Blue Paper 2020 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.
3 kwieceń 2020
Market News
Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Grupy Koordynacyjnej (CMDh), wydłużono termin na przeprowadzenie etapu 1 oceny (analiza ryzyka) wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoaminami w syntetycznych produktach leczniczych do 1 października 2020.