8 styczeń 2018
Local News
W dniu 1 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr...
8 styczeń 2018
Acquisitions, Company News
Chicago, IL, 5 styczeń, 2018 - Mérieux NutriSciences ogłasza nabycie większości udziałów traQ’food®, francuskiego start-up’u, który opracował aplikację wspomagającą zarządzanie planem kontroli higieniczno-sanitarnej w restauracjach i punktach gastronomicznych. traQ’food® jest strategicznym uzupełnieniem portfolio usług Mérieux NutriSciences z...
3 styczeń 2018
Local News
Trwają obecnie konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wprowadzenie ustawy wiąże się ze zmianą Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017 poz. 149 i 60)– wprowadzony zostanie...
3 styczeń 2018
Local News
W Dzienniku Urzędowym UE  opublikowano Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID). Dokument zawiera wytyczne, które są skierowane zarówno do przedsiębiorców w branży spożywczej, jak i organów urzędowej kontroli żywności w państwach członkowskich. Zastępuje on poprzedni przewodnik...
Mérieux NutriSciences - Wesołych Świąt!
15 grudzień 2017
Local News
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zespół Mérieux NutriSciences Polska pragnie złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów, a także radości i uśmiechu.