29 lipiec 2021
Dla produktów spożywczych, o których wiadomo, że zostały wyprodukowane z dodatkiem mączki chleba świętojańskiego (E410), w której stwierdzono zanieczyszczenie tlenkiem etylenu, nie można ustanowić bezpiecznych dla konsumentów poziomów narażenia, a zatem każdy poziom może stanowić zagrożenie dla konsumentów.
Mérieux NutriSciences - Tlenek etylenu w lodach
22 czerwiec 2021
Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie. Stosowanie tlenku etylenu jako środka biobójczego jest zakazane w Europie, z uwagi na jego toksyczność. Związek ten nie został...
Mérieux NutriSciences - Pochodne hydroksyantracenu - Rozp 2021/468
20 kwieceń 2021
Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.
7 kwieceń 2021
Z przyjemnością informujemy, że piąta edycja Blue Paper 2021 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.
24 luty 2021
  BEZPŁATNY WEBINAR IMMUNE SYSTEM AND SUPPLEMENTS: How to assess the efficacy of the claim?Czwartek, 25 Marca | Godz. 11:00 - 12:15 Webinar prowadzony w języku angielskim