Mérieux NutriSciences - Ponowna ocena ryzyka związanego z obecnością bisfenolu A (BPA) w żywności
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość na poziomie 0,04 ng/kg.
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie destylacji frakcji ropy naftowej, są również produkowane syntetycznie z węgla, gazu ziemnego i biomasy.
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. Wytwarzanie alkaloidów tropanowych jest mechanizmem obronnym chroniącym roślinę przed atakami szkodników, ale jednocześnie stanowi niepokojące źródło...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Boraginaceae, Heliotropiaceae, Apocynaceae, Orchidaceae i Fabaceae, w celu ochrony przed roślinożercami. Szacuje się, że około 6000 gatunków roślin na świecie...