Mérieux NutriSciences - Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksydowych, tuszów (barwniki azowe). PAA mogą być obecne i migrować z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, również jako produkty degradacji...
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. Wycofanie produktu z rynku...
24 lipiec 2020
Od dnia 1 lipca 2020 r. w Danii obowiązuje zakaz stosowania substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (PFAS) w materiałach i opakowaniach z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Mérieux NutriSciences - Suplementy diety: analiza składników odżywczych
24 lipiec 2020
Stosowanie substancji jako źródła składników odżywczych w produkcji suplementów diety musi być bezpieczne i kontrolowane.
Mérieux NutriSciences - WWA w żywności
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zbożach i warzywach jest spowodowane głównie zanieczyszczeniem środowiska, zaś w produktach mięsnych i rybnych źródłem zanieczyszczenia są procesy...