19 czerwiec 2018
Local News
 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r., wprowadzono zmiany do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi...
7 czerwiec 2018
Local News
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/775 ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia...
4 czerwiec 2018
Local News
 Normy i przepisy prawa żywnościowego podlegają ciągłym zmianom i mogą zasadniczo różnić się pomiędzy poszczególnymi krajami, wpływając na pracę każdego działu. 
25 Maj 2018
Company News
Bardzo zależy nam na Państwa opinii. Dzięki niej możemy na bieżąco wdrażać usprawnienia i poprawiać jakość naszych usług. Zapewniamy, że uwagi przekazane przez Państwa w ankiecie posłużą nam do doskonalenia naszej pracy, a tym samym do coraz lepszego spełniania Państwa oczekiwań. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut...
Mérieux NutriSciences - Fipronil & Amitraz - Zalecenia EFSA
16 Maj 2018
Local News, Market News
W kwietniu 2018 r., EFSA opublikowała wyniki kontroli obecności fipronilu, amitrazu i innych substancji czynnych w jajach kurzych, mięsie/tłuszczu drobiowym przeprowadzonej w ramach programu monitorowania, w odpowiedzi na skandal z lipca 2017 r.