13 czerwiec 2019
Communiqués de Presse
Chicago (IL, USA), Marcy l’Étoile (Francja), 7 czerwca, 2019 – Z okazji inauguracji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności Mérieux NutriSciences i bioMérieux przeprowadziły międzynarodowe badania konsumenckie1, których celem było poznanie sposobu postrzegania oraz zachowania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Krajami...
Mérieux NutriSciences - Izomery trans kwasów tłuszczowych - Rozporządzenie 2019/649
28 Maj 2019
Market News
W urzędowym dzienniku Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie 2019/649 zmieniające załącznik III, część B „Substancje podlegające ograniczeniom” do Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Rozporządzenie 2019/649...
24 Maj 2019
Company News
Bardzo zależy nam na Państwa opinii. Dzięki niej możemy na bieżąco wdrażać usprawnienia i poprawiać jakość naszych usług.
13 Maj 2019
Acquisitions, Company News
  Tassin la Demi-Lune, Francja, 9 maja 2019 – Mérieux NutriSciences poinformowało o przejęciu Institut Kirchhoff Berlin GmbH, firmy dostarczającej wysokiej jakości usługi w zakresie badań fizykochemicznych, biologii molekularnej oraz analiz mikrobiologicznych dzięki stosowaniu najnowszej generacji urządzeń i usług doradczych dla sektora...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie praktyczne - Mikrobiologiczne badania owoców, warzyw i przetworów
25 kwieceń 2019
Local News
Szkolenia praktyczne prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjnej i są realizowane w specjalnie zaprojektowanym do tego celu laboratorium. Wiemy z jak wieloma realnymi problemami borykają się laboratoria w swojej pracy. Zaletą naszych szkoleń jest położenie nacisku na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności...